Hvordan adskiller PSENcode sig fra hinanden?

 • PSEN cs1.1p og cs1.13p:
  Disse to sikkerhedsafbrydere er kodede. Afbryderne afbryder kun med aktuatoren fra serie PSEN cs1.1, og disse aktuatorer kan efterbestilles og anvendes i ubegrænset omfang.
   
 • PSEN cs2.1p og cs2.13p:
  Disse to sikkerhedsafbrydere er fuldt kodede. Afbryderne afbryder kun med en aktuator fra serie PSEN cs2.1. Disse aktuatorer skal gennem teach-in. Der kan maksimalt udføres teach-in for PSEN cs2.1p og 2.13p op til otte gange, og der kan altid kun udføres teach-in for en aktuator ad gangen.
   
 • PSEN cs2.2p:
  Denne sikkerhedsafbryder er fuldt kodet, og kodningen er unik. Denne afbryder afbryder kun med den medfølgende aktuator. Hvis du mister aktuatoren/afbryderen, eller den/de bliver defekt(e), skal du købe et nyt sæt.
   
 • PSEN cs1.13p og cs2.13p:
  Disse to sikkerhedsafbrydere kan anvendes i eksplosionsfarlige områder.