Hvor stor er lasermarkørens rækkevidde?

Lasermarkøren er udviklet til at dække en afstand på op til maks. 50 meter.
 
Maksimal afstand betyder, at den røde lysstråle stadig er synlig (med et hvidt mål).
Det er også muligt at anvende lasermarkøren på en større afstand end 50 meter – afhængigt af lysstrålens synlighed (rummets lys, målets farve).