Ved tilkobling af PNOZsigma-enheden lyser alle LED'er.

  • Driftstypevælgeren står i grundstilling.
     
  • Sluk for spændingsforsyningen, og stil driftstypevælgeren på den ønskede driftstype.