Ved tilkobling af PNOZsigma-enheden lyser fejl-LED'en.

  • Slutterminering ikke isat.
     
  • Sæt sluttermineringen i, og udfør en spændingsnulstilling på PNOZsigma-enheden.