Hvor mange abonnenter kan der sluttes til en SafetyBUS p?

Op til 64 sikre abonnenter. En abonnent kan her være et decentralt I/O-modul (DIO), en datakobler (bridge) eller en sikkerhedsstyring (PSS SB....).