Hvilken IP-adresse har PSS ETH2 ved første idrifttagning?

Ved første idrifttagning er DHCP-funktionen aktiveret under ETH2-tilslutningen.

Hvis der findes en DHCP-server i netværket, tildeler DHCP-serveren en IP-adresse til ETH2.

Hvis der ikke er en DHCP-server i netværket, udløser ETH2-tilslutningen en standard-IP-adresse fra intervallet 169.254.60.1 - 169.254.60.14.