Hvor stort et område kan SafetyBUS p dække?

Den typiske netværksudstrækning afhænger af den anvendte datahastighed og er på op til 3500 m.