Hvorfor lyser FAULT-LED'en rødt efter udskiftning af chipkortet?

 • Brugerprogrammet på chipkortet skal være identisk med brugerprogrammet i den interne hukommelse i PNOZmulti.
  Denne kontrol udfører PNOZmulti ved hver genstart.
  Hvis brugerprogrammerne er forskellige, lyser Fault-LED'en på PNOZmulti.

Følgende trin skal gennemføres for at overføre brugerprogrammet fra chipkortet.

PNOZ m0p / m1p / m2p / m3p:

 • Sluk for spændingsforsyningen på PNOZmulti.
 • Sæt chipkortet med det nye brugerprogram ind i modulet.
 • Lav brokobling fra udgang OA0 til indgang i19.
 • Slå spændingsforsyningen til.
 • DIAG-LED'en blinker gult.
 • Slå spændingsforsyningen fra.
 • Løsn brokoblingen mellem udgang OA0 og indgang i19.
 • Slå spændingsforsyningen til igen.
 • PNOZmulti starter med det nye program

  .

PNOZmulti mini og PNOZmulti 2:

 • Sluk for spændingsforsyningen på PNOZmulti.
 • Sæt chipkortet med det nye brugerprogram ind i modulet.
 • Slå spændingsforsyningen til.
 • Når projektnavnet og "Accept?" vises på displayet, skal drejekontakten trykkes ind i 5 sekunder og derefter slippes.
 • PNOZmulti starter med det nye program