I hvor lang tid forbliver brugerprogrammet i PNOZmulti-basisenheden gemt, efter at det er overført, når driftsspændingen ikke er tilsluttet?

  • Brugerprogrammet er altid gemt på chipkortet.
    Når spændingsforsyningen slås til, indlæses programmet fra chipkortet i arbejdshukommelsen.
     
  • Det er muligt at indlæse brugerprogrammet i PNOZmulti via det serielle interface.
    Under denne indlæsningsproces skrives der på det isatte chipkort. PNOZmulti kan altså anvendes som indlæsningsenhed.