Hvad betyder: Total-, program- og datakontrolsum i forbindelse med CRC-kontrolsummen?

 • Kontrolsum sikker:
  Denne kontrolsum dannes ud fra de sikre data.
  Sikre data er f.eks. hardware-moduler, elementer etc.
  Usikre data er f.eks. projekttekster og diagnosetekster.

 • Kontrolsum sikker uden niveau 3:
  Denne kontrolsum dannes ud fra de sikre data. De data, der kun kan ændres via kodeniveau 3, er undtaget.

 • Kontrolsum niveau 3:
  Denne kontrolsum dannes ud fra data, der kun kan ændres via kodeniveau 3.

 • Projektets totalkontrolsum:
  Kontrolsum for det samlede projekt:
  Denne kontrolsum dannes ud fra sikre og usikre data.

 • Kontrolsum diagnosetekster:
  Denne kontrolsum dannes ud fra data fra de brugerdefinerede diagnosetekster.