Hvor hurtigt er PNOZmulti (reaktionstid)?

 • PNOZmultis cyklustid er på 10-15 ms. Denne tid afhænger bl.a. af projektstørrelsen.
 • PNOZmultis aktuelle cyklustid kan ses i vinduet "Status", hvor også LED'en Tilstand findes, når man har startet den dynamiske programvisning.
 • Ved PNOZmulti mini og PNOZmulti 2 kan den aktuelle cyklustid vises på displayet.

 • PNOZmulti har følgende reaktionstider

  PNOZ m0p / m1p / m2p / m3p / PNOZmulti mini:
  Den anvendte indgangs indgangsforsinkelse + udgangens frakoblingsforsinkelse.
  Disse tider findes i betjeningsvejledningen til det anvendte basismodul.

  PNOZmulti 2:
  Beregningen af PNOZmulti 2-modulernes reaktionstid er beskrevet i dokumentet "PNOZmulti systemudvidelse".