Hvor sidder 0 volt-klemmen på PNOZ mi1p?

  • Der er ikke brug for 0 V-potential med PNOZ mi1p.
  • Modulet får referencepotential via bussen.
    For at det fungerer, skal indgangene have samme referencepotential som basisenhedens klemme A2.