Hvad betyder 't'-et på mange afbrydertyper i PNOZmulti Configurator?

  • På afbrydertyper med to eller tre indgange kan der vælges synkrontidsovervågning.
    Det vil sige, at alle kontakter skal have omkoblet inden for et på forhånd fastlagt tidsrum.
  • I PNOZmulti er synkrontiden altid fast indstillet på 3 sekunder.