Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Kollisionsmålesættet PROBms til menneske-robot-samarbejde

Lejekoncept uden bekymringer til validering af dine robotapplikationer

Kollisionsmålesættet PROBms til menneske-robot-samarbejde

Menneske-robot-samarbejde: Der findes ingen sikre robotter – men en sikker robotapplikation!

I det sikre menneske-robot-samarbejde skal menneske-robot-applikationer uden afskærmende beskyttelsesbarrierer ved en mulig kollision overholde grænseværdierne i henhold til ISO/TS 15066 (kropszonemodel). Hvis applikationen ved møde mellem menneske og robot bliver inden for disse grænser, er den i overensstemmelse med standarden. Derfor skal der i forbindelse med alle menneske-robot-applikationer foretages passende målinger.

Kollisionsmålesættet PROBms anvendes i forbindelse med validering af menneske-robot-samarbejde og bruges til registrering af kraft og tryk, som opstår ved en mulig kollision.

Kollisionsmålesættets funktionsmåde

 • Kraftmåling

Kollisionsmåleapparatet er udstyret med fjedre og sensorer, som måler de kræfter, der påvirker menneskekroppen.
De ni forskellige fjedre er udstyret med forskellige fjederkraftkonstanter og anvendes i kraftmålingen til at simulere de forskellige dele af kroppen.

 • Trykmåling

Det lokale tryk måles ved hjælp af trykfølsom film og sammenlignes med de fastlagte grænseværdier fra standarden.
Et praktisk softwareværktøj står til rådighed til validering og digitalisering af de målte kraftværdier samt til udarbejdelse af testrapporter. 

Kollisionsmåling ved hjælp af PROBms

Lejekoncept uden bekymringer

Kollisionsmålesættet PROBms
 • 1 dags praksisorienteret produktkursus
 • Måleapparatet PROBmdf (kraftmåling)
 • Trykfølsom film
 • Kompressionselementer
 • Scannere til analyse af trykfølsom film
 • Færdigudviklet After Sales Package – inklusive vedligeholdelse, kalibrering og softwareopdateringer
 • Kuffert

Dine fordele med lejekonceptet uden bekymringer PROBms

 • Topaktuelt produkt ved hjælp af regelmæssig vedligeholdelse, kalibrering og opdateringer
 • Høj grad af produkttilgængelighed
 • Måling af kraft og tryk i overensstemmelse med standarderne
 • Præcis validering
 • Praksisorienteret anvendelse
 • Standardiseret måleproces
 • Realitetspræget vurdering af arbejdspladser
 • Enkel anvendelse ved hjælp af kompakt, let produkt
 • Software med protokolværktøjer – til enkel analyse, visualisering og dokumentation
 • Lang levetid ved hjælp af robust forarbejdning og dele af høj kvalitet
 • Fleksibel tilpasning til de omgivende forhold, f.eks. ved hjælp af frit tilgængelige fjedre

Egenskaber for kollisionsmålesættet til menneske-robot-samarbejde

PROBms i detaljer
 • Robust forarbejdning
 • Dele af høj kvalitet
 • Frit tilgængelige fjedre
 • Licenseret software inkl. protokolværktøjer
 • Lejekonceptet indeholder vedligeholdelse, kalibrering og regelmæssige opdateringer

Pilz – din partner for sikkert menneske-robot-samarbejde

Er du blevet interesseret i PROBms og udarbejdelse af sikre robotapplikationer? Medarbejderne hos vores internationale hotline giver dig gerne individuel rådgivning på techsupport@pilz.de.

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk