Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.
Du sammenligner nu af 6 produkter
Du befinder dig her: Produkter  >  Drevteknik  >  Servoforstærker  >  PMCprotego - Safe Motion

Drevintegreret sikkerhed – Sikkerhedskortet PMCprotego S

Sikker drevteknik – fra eksperten i sikkerhed

Pilz overfører sin knowhow fra sikkerhedsteknik til drevteknik. Dermed opstår den optimale, sikre drevløsning ud fra kombinationen af sikkerhedskort og servoforstærker – Safe Motion fra Pilz.

Safe Motion muliggør mange sikkerhedsfunktioner, der rækker til den højeste sikkerhedskatgori PL e i henhold til EN ISO 13849-1.

Program PMCprotego S

Drevintegreret sikkerhed med PMCprotego S

Safe Motion – PMCprotego S

Mange sikkerhedsfunktioner som f.eks. sikre stopfunktioner, sikre bevægelsesfunktioner og sikre bremsefunktioner garanterer, at arbejdet kan udføres sikkert og økonomisk.

Drevintegreret sikkerhed med omfattende sikkerhedsfunktioner

Stopfunktioner

Sikre stopfunktioner, bevægelsesfunktioner og bremsefunktioner garanterer, at arbejdet kan udføres sikkert og økonomisk på et højt niveau.

Den komplette automatiseringsløsning fra en og samme producent

Med sikkerhedskortet PMCprotego S er automatiseringsløsningen fra Pilz komplet. Drag nytte af den komplette løsning fra en og samme producent.

Her er en oversigt over dine fordele

  • Sikre stopfunktioner
  • Sikre bevægelsesfunktioner
  • Sikre bremsefunktioner
  • Højdynamiske, korte reaktionstider
  • Sikkerhed uafhængigt af følersystemet
  • Enkel og hurtig idrifttagning
  • Softwareværktøj, der er enkelt at betjene
  • Mere funktionalitet og større komfort, fordi der anvendes interne systemværdier
  • Sikkerhed med én standardsignalgiver

Afkortede reaktionstider

Drevintegreret sikkerhed fra Pilz overvåger bevægelsen nøjagtigt der, hvor den opstår. Reaktionstiderne afkortes væsentligt. Det er især ved højdynamiske drev af stor betydning for sikkerheden.

Centralt overblik over decentral sikkerhed – ét værktøj til alle akser

Parametrering af flere sikkerhedskort udføres centralt med ét softwareværktøj. Enkelt og hurtigt takket være den overskuelige grafiske brugerflade.

Sikkerhed med én standardsignalgiver

Sikkerheden i servoforstærkeren PMCprotego DS er baseret på analyse af interne systemværdier. Servomotorens feedback-system er tilstrækkeligt til implementering.

I modsætning til almindelige systemværdier er der ikke behov for endnu en signalgiver for at opnå SIL 2 (3), PL d (e) eller kategori 3 (4), hvilket reducerer de samlede omkostninger.

Certificeret og godkendt

Servoforstærkerne PMCprotego D er dimensioneret i henhold til SIL 3 EN IEC 62061, PL e EN ISO 13849-1 samt kat. 4 i henhold til EN 954-1. Dermed opfylder de de højeste sikkerhedskrav.

Sikkerhedsfunktionerne i sikkerhedskortet PMCprotego S er i overensstemmelse med EN 61800-5-2 for at kunne opfylde de særlige krav til sikker bevægelsesovervågning.

Safe Motion sørger for økonomisk udført arbejde

Safe Motion giver nye muligheder for samarbejdet mellem menneske og maskine. F.eks. er det muligt at klargøre maskinerne ved sikker, reduceret hastighed. Dermed reduceres klargøringstiden, og den tid, maskinen står til rådighed for processen, øges.

 

Drevintegreret sikkerhed som skalerbar løsning

PMCprotego giver en fleksibel og skalerbar sikkerhedsløsning. Du afgør, hvor meget sikkerhed din applikation kræver.

Funktionen "Sikkert frakoblet moment" er grundlaget for alle sikkerhedsfunktioner. Den er en del af standardudstyret i servoforstærkeren PMCprotego D.

 

PMCprotego D har en indstiksplads til sikkerhedskortet PMCprotego S. Med sikkerhedskortet får du mange flere sikkerhedsfunktioner.