Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.
Du sammenligner nu af 6 produkter
Du befinder dig her: Produkter  >  Drevteknik  >  Servoforstærker  >  PMCtendo DD - servoforstærkere

Servoforstærkerne PMCtendo DD

Reguler dine drev

Anvend den moderne servoforstærker PMCtendo DD som drevregulator ved brug af mange forskellige motorteknikker. Med dem kan du bruge alle gængse motorer lige fra servomotorer til asynkron- og linearmotorer. Det gælder også roterende direkte drev, lineære servoaktuatorer og applikationer med specialmotorer.

Brug servoforstærkeren PMCtendo DD til både en-akse- og multiakseapplikationer.

Program Servoforstærkerne PMCtendo DD

Servoforstærkerne PMCtendo DD

PMCtendo DD

Servoforstærkerne PMCtendo DD fås i to størrelser:

 • Standardserien PMCtendo DD4 – med stort effektområde
 • Den kompakte serie PMCtendo DD5 – med "Sikkert frakoblet moment"

Tilbehør PMCtendo DD

Tilbehør PMCtendo DD

Pilz tilbyder et bredt program af tilbehørsdele. De tilbehørsdele, der nævnes her, er blot et udvalg. Vi tilbyder individuelt tilpassede varianter afhængigt af applikationen. Kontakt os!

Sammensæt din PMCtendo DD ud fra dine krav. Ordrereferencen for standardserien PMCtendo DD4 eller for den kompakte serie PMCtendo DD5 hjælper dig med at vælge størrelse og funktioner.

Hvis du skal bruge hjælp til udvælgelsen, står vi gerne til rådighed. Du skal bare kontakte os.

 

To størrelser til alle behov

Servoforstærkerne PMCtendo DD fås i to størrelser. Vælg det rigtige produkt til din applikation:

 • Standardserien PMCtendo DD4
 • Kompakt serie PMCtendo DD5

De to serier overbeviser med mange karakteristiske træk i forbindelse med projektering, idrifttagning og drift.

 

Safe Motion – når der kræves sikkerhed

Sats på det ekstra plus i den kompakte serie PMCtendo DD5. Funktionen "Sikkert frakoblet moment" i henhold til kategori 3 EN 954/SIL 2 EN/IEC 62061/PL d EN ISO 13849-1 er med som standard. På denne måde får du en sikker frakobling af motorens drejningsmoment ved indgreb i maskinen.

 

Oversigt over kendetegnene

 • Servoforstærkere til motorer med feedback som f.eks. resolvere eller sinus-cosinus-encodere (Hiperface, Endat)
 • Drift af synkron-, asynkron- og linearmotorer samt andre motorer
 • CANopen-interface
 • Positioneringsstyring
 • Elektrisk gearkasse
 • Kompakt design til selv de mindste styreskabe
 • Indstiksplads til udvidelseskort (feltbus, ...)
 • Integreret motor-bremse-styring


 

Sikker hastighedsovervågning

Overvåg dine drevs hastighed og stilstand sikkert med PNOZmulti-hastighedsmodulet. Hastighedsmodulet PNOZ ms1p/ms2p foretager et måleindgreb i motorens feedbacksystem. Hastighedsoplysningerne sendes fra signalgiveren til servoforstærkeren PMCtendo DD5. PNOZmulti-hastighedsmodulet læser de relevante signaler parallelt og analyserer dem.

Hvis der f.eks. registreres en hastighed, der er for høj, skal drevet frakobles på en sikker måde. Sikkerhedssystemet PNOZmulti sender et passende signal til servoforstærkeren PMCtendo DD5 om styret nedbremsning. Det sikre stop, som er integreret i PMCtendo DD5, sørger for sikker afbrydelse af motorens energiforsyning.


Foretag en sikker overvågning med kombinationen af PNOZmulti og PMCtendo DD5:

 • Stilstand
 • Reduceret hastighed
 • Sikker omdrejningsretning
 • For høj hastighed (der kan indstilles op til 8 forskellige grænseværdier)

Forskellige driftstilstande for dit anlæg kan overvåges sikkert ved hjælp af de fleksible grænseværdiindstillinger.

Få oplysninger om yderligere anvendelsesmuligheder med servoforstærkerne fra Pilz!

 

 

Integreret diagnose

Servoforstærkeren stiller alle informationer og meddelelser til rådighed for de overordnede systemer: 

 • Motordata
 • Styringsdata
 • De forskellige interfaces' tilstand
 • Fejlmeddelelser
 • Advarselsmeddelelser
 • Bevægelsesforløb

Brug de grafiske hjælpemidler til den grafiske bearbejdning af dataene.

Overvåg dit anlægs tilstand permanent. Afhjælp hurtigt eventuelt opståede fejl. Brug denne løsning til at spare tid under idrifttagning og produktion.