Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.
Du sammenligner nu af 6 produkter
Du befinder dig her: Produkter  >  Sensorteknologi  >  Software  >  SafetyEYE værktøjer

SafetyEYE-værktøjer

SafetyEYE Configurator – konfiguration af beskyttelsesområder på pc'en

Det sikre kamerasystem SafetyEYE registrerer og melder indtrængende objekter i på forhånd frit definerede områder. I stedet for at føre ledninger kan man med SafetyEYE Configurator på sin pc konfigurere virtuelle beskyttelses- og advarselsområder samt alle andre parametre, som er nødvendige for driften af det sikre kamerasystem.

Brugeren føres trin for trin gennem hele projektet. Advarsels- og beskyttelsesområder oprettes med et klik med musen. Ud over 3D-områdernes egenskaber kan der også knyttes forskellige aktiviteter til PSS-styringssystemernes ind- og udgange. Områder, der en gang er defineret, kan altid tilpasses med et klik med musen.

Endnu en detalje:
Med SafetyEYE Configurator kan brugeren både programmere analyseenheden og sikkerhedsstyringen via Ethernet-forbindelsen. Den fungerer med sine ind- og udgange som interface til maskinstyringen.

Program SafetyEYE-værktøjer

SafetyEYE Configurator

SafetyEYE Configurator

Softwareværktøj til projektering og planlægning af beskyttelsesområder.

SafetyEYE Configurator-licenser

SafetyEYE Configurator-licenser

Der fås forskellige licensversioner. Vælg mellem basislicens, brugerlicens, projektlicens, basis-opgraderingslicens, bruger-opgraderingslicens og projekt-opgraderingslicens.

Fordele ved SafetyEYE-værktøjer

Hurtigere og fejlfri oprettelse og bearbejdning af projekter

  • Projektguiden fører dig aktivt gennem det komplette arbejdsforløb. Dette forenkler og fremskynder oprettelse og bearbejdning af projekter.

Fri definering af områder i 3-D

  • SafetyEYE Configurator indeholder forskellige fordefinerede, geometriske former og mulighed for frit at oprette beskyttelsesområder.

Konfiguration i stedet for ledningsføring

  • Ind- og udgange kan konfigureres frit
  • Sammenknytning af ind- og udgange ved hjælp af drag-and-drop med logiske elementer
  • Hurtig idrifttagning
  • Minimalt arbejde med ledningsføring

Enkel implementering af komplekse processer

  • Sammenfat advarsels- og beskyttelsesområder til komplekse områdeplaceringer.
  • Overvåg flere af hinanden uafhængige områder, og styr med en enkelt sensorenhed.

Områdeplaceringer

  • Flere enkeltvist overvågede områder eller 16 områdeplaceringer, der kan omskiftes.

Automatisk dokumentation af betrædelse af advarsels- og/eller beskyttelsesområder.

  • Hver gang et advarsels- eller beskyttelsesområde betrædes, kan SafetyEYE optage et billede af den aktuelle situation.

Betrædelse af beskyttelsesområder kan på denne måde ganske enkelt registreres og analyseres samt dokumenteres automatisk.