Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.
Du sammenligner nu af 6 produkter
Du befinder dig her: Produkter  >  Sensorteknologi  >  Sikre kamerasystemer  >  PSENvip - kamerabaseret beskyttelses- og målesystem

Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip

Den sikre automatiseringsløsning til kantpresser

De kamerabaserede beskyttelsessystemer PSENvip er medkørende beskyttelsesanordninger og overvåger optisk den komplette afkantningsproces. De er installeret på kantpressens overvange og registrerer selv de mindste fremmedlegemer i beskyttelsesområdet mellem sende- og modtageenhed. Dette produkt udmærker sig ved robusthed og dermed få stilstandsperioder. De kamerabaserede beskyttelsessystemer PSENvip består af følgende to produktvarianter:

Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip – den sikre, komplette løsning til presse-retrofit

Den medkørende beskyttelsesanordning PSENvip kan kombineres med det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti eller automatiseringssystemet PSS 4000. I kombination med FAST Control Unit i automatiseringssystemet PSS 4000 kan der ved den dynamiske muting-metode udført af den produktive variant af PSENvip opnås en produktivitetsstigning på op til 50 procent. Sammen med de informative diagnosemeddelelser på det integrerede LCD-display sørges der på denne måde for produktivt arbejde med fuld sikkerhed.

Det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip 2 – den integrerede løsning til moderne kantpresser

PSENvip 2 som integreret løsning til moderne kantpresser

Kendetegnende for PSENvip 2, den anden, udvidede generation af det kamerabaserede beskyttelsessystem, kombineres maksimal produktivitet både med enkel håndtering og korte stilstandstider. Derudover er modtagerens volumen reduceret med ca. 50 procent. PSENvip 2 kan anvendes sammen med PSS 4000. Hertil kan Fast Analysis Unit i PSENvip 2 tilsluttes som modul. Resultat: Minimal frakoblingstid og minimal efterløbsvej for kantværktøjet.
 
PSENvip 2 har ikke noget moduldisplay: Den komplette idrifttagning og konfiguration udføres enkelt og direkte ved hjælp af et webinterface på kantpressens styring. På denne måde kan brugeren foretage alle indstillinger centralt ét sted.

Program for det kamerabaserede beskyttelsessystem

Beskyttelsessystemet PSENvip

Beskyttelsessystemet PSENvip

De kamerabaserede beskyttelsessystemer PSENvip fås i forskellige varianter. Med systemet fokuseres der på sikkerhed og produktivitet.  

Tilbehør til beskyttelsessystemet

Tilbehør til beskyttelsessystemet

Pilz tilbyder et bredt program af tilbehørsdele til det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip.

Større produktivitet ved afkantning takket være beskyttelsessystem

Med de to varianter af det kamerabaserede beskyttelsessystem PSENvip opnår du maksimal sikkerhed i henhold til sikkerhedsstandarderne EN 12622 og nyder samtidig godt af mange fordele.

Nyskabende optik med LED-lys giver høj produktivitet

De synlige lysstråler overføres til modtageren via et telecentrisk objektiv (vision parallel). Hermed sørger beskyttelsessystemerne for yderst få stilstandsperioder og dermed en bedre produktivitet sammenlignet med laserbaserede systemer.

Robuste beskyttelsessystemer takket være modstandsdygtig teknologi

Beskyttelsessystemerne PSENvip er modstandsdygtige over for refleksioner samt eksternt og diffust lys samt overfor vibrationer og temperaturlagdeling (f.eks. pga. opvarmede værktøjer). LED-lyskildens lange levetid reducerer vedligeholdelsesarbejdet. Derudover er lyset i vores beskyttelsessystem sammenlignet med laserbaserede systemer ufarligt for øjet.

Enkel første justering og hurtigt værktøjsskift

Takket være den nyskabende teknologi og software er beskyttelsessystemerne hurtige og enkle at finjustere ved montering af det første udstyr og efter værktøjsskift. Dermed reduceres klargøringstiderne til et minimum. Beskyttelsessystemerne giver også informative meddelelser og sørger på denne måde for produktivt arbejde med fuld sikkerhed. Til dette formål er der ved PSENvip monteret et display på modtageren, ved PSENvip 2 kan idrifttagningen bekvemt foretages på kantpressestyringen direkte via webinterfacet. Tidsbesparelse og intuitiv betjening giver tilfredse operatører.

Sikring af minimal frakoblingstid og minimal efterløbsvej for kantværktøjet

På PSENvip 2 er den gennemprøvede FAST-funktion integreret direkte i analyseenheden Fast Analysis Unit og sørger dermed for minimale frakoblingstider samt minimale efterløbsveje for kantværktøjet.

Sikker afkantning med store værktøjer

På kantpresser anvendes der også værktøjer, som på grund af deres størrelse ikke kan sikres med en almindelig løsning. I henhold til standarden EN 12622 skal alle bukkelinjer nemlig være sikret med et beskyttelsesområde, der ligger mindst 15 mm foran medarbejderen. Forudsætningen for, at kravene i standarden opfyldes, er her, at værktøjet i fuldt omfang er i beskyttelsessystemets synsfelt. Her hjælper beskyttelsessystemerne PSENvip.

Beskyttelsessystemer med klassificering af forskellige værktøjsstørrelser

Med funktionen Specialværktøjer, som er certificeret af TÜV Nord, findes der for beskyttelsessystemerne PSENvip nu en klassificering af forskellige værktøjsstørrelser: Mens der i værktøjsklasse 1 sker en sikring, der opfylder standarden, kan kamerabilledet i forbindelse med værktøjerne i klasserne 2 og 3 kun delvist registrere værktøjet på grund af dets størrelse.

Beskyttelsessystemerne PSENvip overvåger store værktøjer sikkert

Ved at lægge omskiftningspunktet højere eller ændre hastigheden ved sænkning ned mod pladen kan de kamerabaserede beskyttelsessystemer PSENvip også overvåge disse store værktøjer sikkert. De kontrollerer værktøjskonturen og kategoriserer den i værktøjsklassen 1, 2 eller 3. Den fundne klasse meddeles styringen, der derefter frigiver værktøjerne i klasserne 2 og 3 og overvåger de omskiftningspunkter, der er defineret ved hjælp af risikoanalysen.

Egenskaber

  • Stort beskyttelsesområde (19 x 38 mm) med tre aktive områder
  • Implementerbar afstand mellem sende- og modtageenhed ved PSENvip op til 10 m, ved PSENvip 2 op til 13 m
  • Forudseende måleområde til registrering af pladen
  • Integreret kamera-chip med den gennemprøvede SafetyEYE-knowhow
  • LED-lysstråle, der er ufarlig for det menneskelige øje
  • PSENvip 2: Komplet integration i systemmiljøet ved hjælp af Fast Analysis Unit i PSS 4000 og konfiguration via kantpressestyringens HMI

  

Yderligere oplysninger: 

Få flere oplysninger i de tekniske data i downloadområdet.

 

PSENvip – den sikre, komplette løsning til presse-retrofit

Den medkørende beskyttelsesanordning PSENvip kan anvendes sammen med forskellige styringssystemer. Ud over basisvarianten sammen med det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti og den produktive variant kombineret med automatiseringssystemet PSS 4000 giver Fast Control Unit i automatiseringssystemet PSS 4000 et yderligere alternativ til opnåelse af minimale frakoblingstider.

Her er det vigtigt for dig som kunde, at der ved rigtig og sikkerhedsteknisk fejlfri parametrering af PSENvip (basisvariant og produktiv variant med PSS 4000) ikke foreligger en væsentlig ændring iht. apparat- og produktsikkerhedsloven, og certificeringsarbejdet dermed minimeres. Yderligere oplysninger om dette finder du i leksikonartiklen "Væsentlig ændring".

PSENvip 2 – den sikre, komplette løsning til kantpresser

Den medkørende beskyttelsesanordning PSENvip 2 kan du anvende med automatiseringssystemet PSS 4000 med integreret Fast Analysis Unit. Ud over basisvarianten fås der en produktiv variant. Denne sørger takket være dynamisk muting for endnu større produktivitet.

Hurtigste samlede reaktionstid for maksimal produktivitet

Hurtigste samlede reaktionstid for maksimal produktivitet

Med Fast Control Unit i automatiseringssystemet PSS 4000, tilsluttet til styringerne PSSuniversal, er dette helt enkelt at implementere i kombination med de medkørende beskyttelsesanordninger PSENvip. Den lokale "intelligens" i I/O-modulet muliggør hurtig muting og en hurtigere samlet reaktionstid. Store produktivitetsstigninger på op til 50 procent i forhold til basisvarianten er mulige med Fast Control Unit i automatiseringssystemet PSS 4000 på grund af den dynamiske muting.

Dynamisk muting for mere produktivitet

Fast Analysis Unit i styringssystemet PSSuniversal PLC

Styringssystemet PSSuniversal PLC overtager her to centrale opgaver: Overvågning af den dynamiske muting og hastighedsprofilen under bremsning. Funktionerne er til rådighed som moduler i softwareplatformen PAS4000. Dermed kan der ved afkantningsprocessen køres i længere tid med høj hastighed mod metalpladerne. Den tid, som overværktøjet tilbagelægger med reduceret hastighed, reduceres dermed til et minimum.