Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.
Du sammenligner nu af 6 produkter
Du befinder dig her: Produkter  >  Software  >  Service-software  >  Safety Calculator PAScal

Safety Calculator PAScal – nå målet på den enkle måde med 13849-1

Beregningsværktøj til verificering af den funktionelle sikkerhed

Safety Calculator PAScal beregner det opnåelige PL (Performance Level) og SIL (Safety Integrity Level) for sikkerhedsfunktioner i maskiner og anlæg afhængigt af de anvendte komponenter. Resultatet verificeres med det nødvendige PL i henhold til EN ISO 13849 og SIL i henhold til EN/IEC 62061. Hvis der er behov for at foretage sig noget, vises dette af værktøjet.

Oplev den komplette kompleksitet med PAScal i en underholdende animation.

Topydelse med mange funktioner

PAScal understøtter biblioteksformatet VDMA 66413. Det garanterer ens visning af dataene for alle producenter. En editor gør det muligt at oprette egne komponent-biblioteker. Med PAScal-converteren kan du overføre data fra andre formater til biblioteksformatet VDMA 66413.

Gratis download og kontakt

Den licensfrie software fra PAScal står gratis til rådighed som download. Alt efter behov kan du derudover købe licensnøgler til brug af den fulde version med mange ekstra funktioner.
Kontakt vores internationale hotline, hvis du har spørgsmål om Pascal, på: +49 711 3409-444 eller support@pilz.com

Program PAScal

Safety Calculator PAScal

Safety Calculator PAScal

Du bestemmer helt enkelt sikkerhedsfunktioners sikkerhedsniveauer i henhold til EN ISO 13849 ved hjælp af Safety Calculator PAScal.

PAScal Lizenzen

PAScal-licenser

Vælg den licens til Safety Calculator PAScal, som passer til dig ud fra dine behov.

Enkel beregning af sikkerhedsfunktioner i henhold til EN ISO 13849-1 og EN/IEC 62061

Uden godkendte og certificerede beregningsværktøjer, som gengiver formlerne og kriterierne i EN ISO 13849-1, skal en ingeniør ikke kun dokumentere, at han har anvendt de korrekte formler, men også, at selve beregningerne er udført korrekt. Dette bortfalder med Safety Calculator.

Dine fordele ved beregning af sikkerhedsfunktioner i henhold til EN ISO 13849-1

 • Enkel håndtering med drag-and-drop
 • Grafisk visning af resultaterne
 • Pålidelig og overskuelig administration af store projekter
 • Decentral projektadministration i firmanetværk muliggør bekvemt samarbejde i team
 • Find let komponenter ved hjælp af søgefunktion
 • Automatisk opdatering af projekterne ved biblioteksændringer
 • Rapporter og betjening på 6 sprog
 • TÜV Süd har certificeret beregningerne
 • Dine data er fortrolige, fordi PAScal kører på dit system
 • Mulighed for overførsel af dataene fra risikobearbejdningsværktøjer
 • Produktuafhængighed ved hjælp af import og eksport fra producentbiblioteker (VDMA 66413, Sistema, "Fremmed producent", Excel, PAScal-format,…)
 • 24-timers hotline ved spørgsmål om PAScal +49 711 3409-444 eller support@pilz.com

 
Ved hjælp af en grafisk editor kan der modelleres sikkerhedsfunktioner i henhold til EN ISO13849-1 og EN/IEC 62061 i det Windows (TM)-baserede værktøj, og deres struktur samt de enkelte komponenters aktiveringshyppighed kan komfortabelt bestemmes. Ved hjælp af den omfattende biblioteksfunktion er det muligt at importere modulernes specifikationer i de gængse biblioteksformater eller oprette og administrere egne biblioteker. I 4 trin viser vi dig, hvordan du opretter, modellerer, afslutter, vurderer og dokumenterer et projekt.

Trin 1 – Oprettelse af et projekt i henhold til EN ISO 13849-1

I første trin registrerer du de generelle data for dit projekt eller din maskine. Du kan vælge, om det skal ske ud fra et på forhånd fastlagt arbejdsforløb eller direkte i en projektadministration. Versionen kan følges automatisk med aktuel dato eller via et versionsnummer, som kan tildeles frit.

Trin 2 – Oprettelse af sikkerhedsfunktionen i henhold til EN ISO 13849-1

Derefter opretter du trin for trin de tilhørende sikkerhedsfunktoner for alle risici. Samtidig navngiver du sikkerhedsfunktionerne og beskriver deres funktion. De nødvendige PLr (i henhold til EN ISO 13849) indtaster du enten direkte eller finder dem via risikografen.

Trin 3 – Modellering af sikkerhedsfunktionerne i henhold til EN ISO 13849-1

Som det næste modelleres de enkelte sikkerhedsfunktioner ud fra de eksisterende ledningsdiagrammer. Takket være de omfattende biblioteker behøver du kun sjældent selv registrere komponenter. Komponenterne kan blot trækkes fra bibliotekerne og ind i editorvinduet med "Drag and Drop".

Søgefunktion for forskellige komponenter

Jo flere biblioteker og komponenter der er oprettet, desto vanskeligere er det at identificere de korrekte komponenter i henhold til EN ISO 13849, og derfor er det en hjælp med en søgefunktion. Det er først nødvendigt at vælge mellem et moduls forskellige versioner eller anvendelsesformer efter det grundlæggende valg af moduler. Du kan altid tilføje flere dokumenter, billeder, ledningsdiagrammer eller andre dokumenter for at få en informativ vurdering.

Spørgsmålskatalog for EN ISO 13849-1 som tjekliste

Hvis der i forbindelse med komponenterne er tale om produkter, hvis slid afhænger af et vist antal omskiftningscyklusser, hjælper et integreret omregningsværktøj med at finde disse værdier ud fra de oplysninger, der normalt er til rådighed. Safety Calculator viser, hvilke data der er nødvendige for det pågældende modul eller den pågældende struktur.

Naturligvis vurderer værktøjet også CCF (= Common Cause Failure: Svigt som følge af en fælles årsag). Her er spørgsmålskataloget for EN ISO 13849-1 omdannet til en tjekliste med mulighed for at kommentere de enkelte punkter.

Så længe det nødvendige sikkerhedsniveau PLr endnu ikke er nået, ser du straks dette ved hjælp af advarselshenvisninger til de kritiske elementer. Under fanen SRP/CS-resultat kan du under hele modelleringen se den aktuelle status for vurderingen af alle sikkerhedsfunktioner i henhold til EN ISO 13849- 1 og 62061.

Trin 4 – Afsluttende vurdering og rapport i henhold til EN ISO 13849-1

Den afsluttende rapport indeholder alle nødvendige informationer vedrørende arkivering og kan tilpasses til behovene i omfang, design og sprog.

Fordi det sjældent er alt, der skal laves forfra, kan meget genanvendes i det næste projekt. På denne måde bliver bestemmelsen af sikkerhedsniveauet i henhold til EN ISO 13849-1 til en leg!