Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Udvidelsesmoduler til de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2

Styringssystemer – kan udvides fleksibelt

Udvidelsesmoduler til de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2

Har du valgt det passende basismodul til din applikation? Alt efter behov kan der tilsluttes forskellige udvidelsesmoduler til basismodulet for PNOZmulti 2: F.eks. I/O-moduler, Motion Monitoring-moduler og forbindelsesmoduler. Med forbindelsesmodulerne til tilslutning af decentrale moduler, PDP67, implementerer du f.eks. store maskiner og anlæg. Motion Monitoring-modulerne sørger for sikker overvågning af dine drev. Sådan kan du på en enkel måde tilpasse systemet til din applikation.

Du sammensætter ganske enkelt hardwarekonfigurationen i PNOZmulti Configurator. Softwareværktøjet hjælper dig med at positionere modulerne. Udvidelsesmodulerne tilsluttes afhængigt af typen til venstre eller til højre på basismodulet.

Overvåg analoge indgangssignaler sikkert med PNOZmulti 2!

Produktserien med de konfigurerbare, sikre små styringer PNOZmulti 2 er blevet udvidet med det sikre analoge indgangsmodul PNOZ m EF 4AI (op til PL e, SIL CL 3). Det har fire sikre analoge strømindgange, som er uafhængige af hinanden. Disse indgange egner sig til tilslutning af måletransduktorer eller følere med standardiserede strømsignaler. Vilkårlige måleværdier som tryk, temperatur, niveau og afstand m.m. kan registreres sikkert.

I softwareværktøjet PNOZmulti Configurator er der komfortable elementer til parametrering klar til brug: Overvågning af grænseværdier og områder konfigureres individuelt med få museklik. Samtidig kan de analoge måleværdier skaleres i numeriske størrelser med vilkårlig måleenhed allerede under konfigurationen. Aritmetiske funktioner som f.eks. midling og differenstrykberegning letter anvendelsen i specielle applikationer.

Som bruger får du desuden fordel af hurtig ibrugtagning, mindre ledningsføring og komfortabel diagnose. Især i kombination med visualiseringssoftwaren PASvisu kan analoge værdier vises og analyseres.

Med det analoge indgangsmodul er PNOZmulti 2 ud over mange anvendelsesmuligheder særligt egnet til procesteknik. Du kan anvende det analoge indgangsmodul fra softwareversion 10.8 i PNOZmulti Configurator.


Dine fordele ved anvendelsen:

 • Hurtig og enkel projektering: Softwaremoduler til indgang, plausibilitet, skalering og aritmetiske funktioner
 • 4 sikre analoge strømindgange, der er uafhængige af hinanden, alle indgange kan konfigureres separat
 • strømområde: 4-20 mA, måleområde: 0-25 mA, opløsning: 15-bit + fortegn-bit
 • fleksibel anvendelse: Grænseværdier kan frit parametreres
 • hurtige reaktionstider: Modulprogramteknologi mlQ med decentral bearbejdning i modulet
 • komfortabel diagnose: Der kan indlæses op til 6 analoge værdier per modul i feltbussen
 • basismoduler: Der kan kobles tolv udvidelsesmoduler til PNOZ m B1 og seks udvidelsesmoduler til PNOZ m B0

Dine fordele

 • Hurtig time-to-market, fordi ind- og udgange frit kan konfigureres med softwareværktøjet PNOZmulti Configurator
 • Udvid enkelt og økonomisk – ved hjælp af passende moduler
 • Mulighed for store applikationer ved hjælp af basismoduler, der kan linkes til hinanden
 • Kan udvides decentralt i arbejdsområdet med sikker sensorteknologi
Dine fordele

Den rigtige løsning til enhver applikation

 • PNOZ m EF 16 DI: Sikkert indgangsmodul med 16 sikre indgange
 • PNOZ m EF 8DI4DO: Sikkert indgangsmodul/halvlederudgangsmodul med 8 sikre indgange og 4 sikre halvlederudgange, afhængigt af applikation op til PL e og SIL CL 3
 • PNOZ m EF 4DI4DOR: Sikkert indgangsmodul/relæudgangsmodul med 4 sikre indgange og 4 relæudgange/sikkerhedsudgange, afhængigt af applikation op til PL e og SIL CL 3
 • PNOZ m EF 1MM: Til sikker overvågning af én akse
 • PNOZ m EF 2MM: Til sikker overvågning af to akser
 • PNOZ m EF 8DI2DOT: Bipolart halvlederudgangsmodul til styring af pressesikkerhedsventiler eller andre aktuatorer, som kræver bipolar omskiftning.
 • PNOZ m EF 4AI: Sikkert analogt indgangsmodul med fire sikre analoge strømindgange til sikker og præcis overvågning af procesværdier op til PL e / SIL CL 3
 • PNOZ m ES 14DO: Kun på basismodulet PNOZ m B1, udgangsmodul til ikke-sikre standardapplikationer
 • PNOZ m EF PDP Link: Sikkert linkmodul til tilslutning af de decentrale moduler PDP 67
 • PNOZ m EF Multi Link: Sikkert linkmodul til tilknytning af flere PNOZmulti-basismoduler

Udvidelsesmoduler – til særlige behov

Bipolar omskiftning – til sikre presseapplikationer

Overvåg dine mekaniske presser sikkert! Til dette formål står det bipolare halvlederudgangsmodul PNOZ m EF 8DI2DOT , som kan anvendes op til PL e /SIL CL 3, til rådighed.
Der er to sikkerhedsudgange til styring af pressesikkerhedsventiler eller andre aktuatorer, som kræver bipolar omskiftning. De otte indgange kan konfigureres med en individuel filtertid for at sikre uforstyrret drift med forskellige indgangssignaler. To testpulsudgange til kortslutningsovervågning.

De certificerede pressemoduler i softwareværktøjet PNOZmulti Configurator gør anvendelsen af PNOZ m EF 8DI2DOT enkel og rentabel. Du kan f.eks. vælge mellem pressemoduler til driftstyper, kamskiveværk, lystæpper eller registrering af impulssignaler. Et ekstra plus er muligheden for at konfigurere et selvstændigt modulprogram (mIQ). Dette kører lokalt på modulet med meget korte cyklustider på ca. 3 ms. På grund af den meget hurtige udgangsstyring, kan du drage fordel af korte reaktionstider på <8 ms. Desuden egner halvlederudgangsmodulet PNOZ m EF 8DI2DOT sig særligt godt til retrofit pga. sin smalle bredde på 22,5 mm.

Sikker overvågning af drev

De sikre MotionMonitoring-moduler til de konfigurerbare små, sikre styringer PNOZmulti 2 sørger for sikker overvågning af dine drev. Sådan bliver dine maskiner og anlæg endnu mere produktive! Du har følgende funktioner til rådighed:

- Sikkerhedsfunktioner i henhold til EN 61800-5-2 (elektriske motordrev med variabel hastighed)

PNOZmulti 2 kan tilsluttes til alle gængse inkrementalgivere via et industriegnet interface MINI-IO ved hjælp af et drevspecifikt forbindelseskabel.

De sikre Motion Monitoring-moduler parametreres let via softwareværktøjet PNOZmulti Configurator med certificerede softwaremoduler. Til dette formål konfigureres et selvstændigt modulprogram (mIQ), som køres på modulet. For dig som bruger har det væsentlige fordele: F.eks. er en fintmasket konfiguration af flere overvågningsområder som f.eks. hastighed eller omdrejningstal mulig. Denne konfiguration køres derefter lokalt på udvidelsesmodulet. På denne måde aflastes basismodulet.

Udvidelsesmoduler – til særlige behov

PNOZmulti 2 – kan udvides decentralt

Styringssystemerne PNOZmulti 2 kan udvides via linkmoduler for at opnå decentralisering og sikker kommunikation mellem flere basismoduler. Dermed implementerer du ganske enkelt sikkerhedsfunktioner på mere komplekse maskiner og anlæg!

 • Decentralt i arbejdsområdet: PDP-linkmodulet PNOZ m EF PDP Link anvendes som interface for de decentrale moduler PDP67 (efter kapslingsklasse IP67) til basismodulet. Signalerne fra de tilsluttede sensorer videresendes direkte fra arbejdsområdet til basismodulet, hvor de viderebearbejdes. Med op til 16 PDP67-moduler tilsluttet til et basismodul øges antallet af sensorer, der kan tilsluttes, med 64. Sådan ser en rentabel løsning ud!
 • Komplekse opgaver – det er teamarbejde: Multi-Linkmodulet PNOZ m EF Multi Link muliggør enkel og sikker dataudveksling mellem flere basismoduler. Takket være modulopbygningen af PNOZmulti 2 kan du implementere forskellige topologier med op til fire linkmoduler på et basismodul. På denne måde kan du forbinde flere PNOZmulti-enheder til implementering af sikkerhedsfunktioner i komplekse maskiner og anlæg.
PNOZmulti 2 – kan udvides decentralt

Vores produktprogram: PNOZmulti 2 udvidelsesmoduler

PNOZmulti 2 – sikre I/O-moduler

Der er forskellige moduler til rådighed, som f.eks. indgangsmoduler, relæ- og halvleder-udgangsmoduler, motion-monitoring-moduler samt forbindelsesmoduler.

PNOZmulti 2 – standard-I/O-moduler

Udgangsmoduler til ikke-sikre standardapplikationer

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk