Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.
Du sammenligner nu af 6 produkter
Du befinder dig her: Produkter  >  Relæer  >  Relæer, elektrisk sikkerhed  >  PMDsigma - elektroniske overvågningsmoduler

Elektroniske PMDsigma-overvågningsmoduler

F-gruppe-PMD-188

PMDsigma er den nye generation af elektroniske overvågningsmoduler. De reducerer antallet af farlige situationer for mennesker og maskiner og øger maskiners og anlægs levetid. Spar omkostninger, og få et effektivt produktionsforløb.

Program PMDsigma – elektroniske overvågningsmoduler

F-PMDs20-760120-188

PMDsigma - elektroniske overvågningsmoduler

I PMD-serien kan du få følgende moduler: Overvågningsmodulet for aktiv effekt PMD s10: Ud fra den målte aktive effekt kan du bestemme afledte værdier som f.eks. niveau, volumen, drejningsmoment og lufttryk.

Overvågningsmodulet for isolation PMD s20: Overvåg isolationsmodstanden for AC/DC-systemer uden jordforbindelse. Ved hjælp af den separate forsyningsspænding er det også muligt at overvåge systemet uden tilsluttet spænding til systemet.

Enkel overvågning af den elektriske sikkerhed

 • Universelt anvendelig: Der skal kun ligge ét modul på lager
 • Korte klargørings- og ibrugtagningstider: Med enkel og hurtig indstilling ved at dreje og klikke
 • Fejlsikret: Menu-understøttet konfiguration
 • Ideelt ved udskiftning af moduler: Konfigurationen gemmes på et chipkort
 • Minimale stilstandstider: Ved hjælp af komfortabel diagnose via display
 • Verdensomspændende anvendelse med diverse godkendelser

Brugervenlige detaljer, der letter anvendelsen

Komfortabel diagnose og konfiguration via display

Konfiguration via display

 • Alle relevante værdier konfigureres menustyret via klartekst-displayet
 • Under driften er der mulighed for at få vist værdier som f.eks. det aktuelle effektforbrug
 • Idrifttagnings- og stilstandstider minimeres

Enkel indstilling af værdierne ved hjælp af hastighedsfølere

Enkel indstilling ved at dreje & klikke

Parametrene indstilles helt enkelt med menustyring på displayet ved hjælp af drejeknappen (Drej & Klik). Det lader sig også gøre uden værktøj. Når værdierne er indstillet, forsvinder knappen blot i fordybningen igen.

Lagring af konfigurationen på chipkort

Lagring af konfigurationen på chipkort

Alle data og parametreringer i konfigurationen gemmes på et chipkort. Når der skal udskiftes et modul, sker dataoverførslen meget enkelt: Chipkortet sættes blot i det nye modul.

LED-visninger, der muliggør diagnose på få sekunder

Diagnose via LED'er

PMDsigma har seks informative LED'er, der viser koblings- og fejltilstand: Power, max, min, Out 1, Out 2, Fault. Ved service kan diagnosen således udføres ekstra hurtigt, og der skal ikke tilsluttes eksterne måleapparater.

Ny teknik med fjederklemmer

Hurtig installation

PMDsigma-modulerne fås ikke kun med indstikbare skrueklemmer, men også med fjederklemmer. Dette sikrer en hurtig ledningsføring, og at ledningerne holdes sikkert fast med en fjedrende tunge.
En særlig ting ved PMDsigma er den nye fjederkraft-teknik, der letter åbning af klemmerummene: Hvert klemmested – dvs. hver ind- eller udgang – har to klemmerum, som på PMDsigma enten kan åbnes samtidig eller separat. På denne måde kan en montør målrettet tage de ønskede ledninger ud enkeltvist og undgå, at der utilsigtet løsner sig flere ledninger.

Hurtigmontering på DIN-skinne

Hurtigmontering ved hjælp af låsefjedre

PMDsigma-kabinetterne skal blot tages af og sættes på ved hjælp af låsefjedre – uden brug af værktøj. På denne måde går monteringen på DIN-skinnerne ekstra hurtigt og komfortabelt.

Beskyttelse mod manipulation og tilsmudsning

Manipulationssikker ved hjælp af aflåselig afskærmning

Som beskyttelse mod manipulation og tilsmudsning er alle indstillingselementer forsynet med en afdækning, som kan forsegles, hvis det er nødvendigt.

Applikationer for PMD s10

Ud fra den målte aktive effekt kan du bestemme afledte værdier som f.eks. niveau, volumen, drejningsmoment og lufttryk. De følgende applikationer viser eksempler på mulige anvendelsesområder.

Ved drev og motorer: Til belastningsregulering, slidregistrering og til forebyggende vedligeholdelse

Til belastningsregulering, slidregistrering og til forebyggende vedligeholdelse

Kontrol for tørløb eller blokering i forbindelse med pumper

Kontrol for tørløb eller blokering i forbindelse med pumper

Konsistensovervågning og mængdestyring i røreværker

Konsistensovervågning og mængdestyring i røreværker

Regulering af børstetrykket i bilvaskeanlæg

Regulering af børstetrykket i bilvaskeanlægRegulering af børstetrykket i bilvaskeanlæg

Overvågning af transportbånd for blokering eller slid

Overvågning af transportbånd for blokering eller slid

Applikationer for PMD s20

Med PMD s20 kan du overvåge isolationsmodstanden for AC/DC-systemer uden jordforbindelse. Ved hjælp af den separate forsyningsspænding er det også muligt at overvåge systemet uden tilsluttet spænding til systemet.

F-Bran-Windkraft-Park-188

Typiske applikationer er:

 • Kliniske OP-områder
 • Offshore-installationer som f.eks. pumpesystemer til vindenergi- og rensningsanlæg samt skibe
 • Galvaniserings- og coating-anlæg