Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.
Du sammenligner nu af 6 produkter
Du befinder dig her: Produkter  >  Relæer  >  Relæer, elektrisk sikkerhed  >  PMDsrange - elektroniske overvågningsmoduler

Elektroniske PMDsrange-overvågningsmoduler

Overvåg så let som ingenting enhver situation

PMDsrange

Brug elektroniske overvågningsmoduler fra Pilz! Udnyt det komplette udvalg af overvågningsmoduler. Her finder du det rigtige modul til alle overvågningsopgaver. Lige fra overvågning af spænding og fasefølge til temperaturovervågning, bare for at nævne nogle få eksempler. Den pålidelige elektroniske overvågning og styring af din maskine eller dit anlæg har altid førsteprioritet.

 

 

Program PMDsrange – elektroniske overvågningsmoduler

F-S-Range-S1WP-188

PMDsrange – elektroniske overvågningsmoduler

PMDsrange-modulerne i den nyeste generation med hus på 22,5 mm har de tekniske egenskaber, der sikrer optimal tilpasning til din applikation og letter ibrugtagningen.

Overvåg hver eneste situation legende let

Drag nytte af de brugervenlige detaljer på PMDsrange elektroniske overvågningsmoduler!

Spar plads i styreskabet

Det kompakte minikabinet råder over en bredde på 22,5 mm. Kombineret med en høj ydelses- og funktionstæthed kræver det kun minimal plads i styreskabet.

Kontakterne – stærke sager gennem hele livet

Kontakter

I alle relæer er kontakterne konstrueret til strømstyrker fra 100 mA til 5 A. Visse overvågningsmoduler har relæer med specielle kontakter for sikkert at kunne skifte mindre strømstyrker ned til 1 mA.

Betjening – et spørgsmål om indstilling

Betjening

Du indstiller enhederne i PMDsrange til de ønskede områder og driftsvalg med en skruetrækker. Alle produkter har to lysstærke LEDs, grøn visning for driftsspænding og rød visning af fejl hhv. tilstand.

Overblik over produktkendetegn

 • overvågning af spænding, fasefølge, strøm, isolation, effektydelse, temperatur, stilstand og fejlspænding
 • certificering efter UL, cUL, CCC, Gost
 • temperaturovervågningsenheder har desuden ATEX-tilladelse
 • mål (H x B x T): 87 x 22,5 x 122 mm
 • valgbare måleintervaller
 • findes til alle driftspændinger

Anvendelse af elektronisk overvågning

Brug PMDsrange elektroniske overvågningsmoduler til overvågning af:

 • Spænding
 • Fasefølge
 • Strøm
 • Isolering
 • Effektydelse
 • Temperatur
 • Stilstand
 • Fejlspænding

  Se konkrete eksempler på anvendelse af PMDsrange i det efterfølgende. Naturligvis kan PMDsrange-produkterne også benyttes til andre anvendelser, som ikke er nævnt her.

"Flaskefremføringsanlæg" med spændingsovervågning

Spændingsovervågning

Benyt eksempelvis spændingsvogteren til netovervågning af flaskefremføringsanlæg. Overvågningsrelæet sørger for, at anlægges lukkes ned på kontrolleret vis. Desuden beskytter det mod ukontrolleret genstart.

"Ruller" med fasefølgeovervågning

Fasefølgeovervågning

Brug fasefølgevogterne til hastighedsovervågning. Du kan derigennem forhindre farlige situationer for menneske og maskine. For eksempel ved valser med forkert indstillet omdrejningsretning.

"Skruetransportør" med strømovervågning

Strømovervågning

Har du brug for strømovervågning af en skruetransportør. Derved kan du beskytte mod blokering og slid og desuden forebygge reparationer.

"Hospital" med isoleringsovervågning

Isoleringsovervågning

Brug isoleringsovervågning på hospitalet. Du kan for eksempel opnå større tilgængelighed for operationsstuen gennem at forebygge reparationer og få et informationsforspring.

"Udluftningsanlæg" med effektovervågning

Effektovervågning

Ligesom antallet af forskellige effektmålere er stort, så er antallet af anvendelser også stort. Gennem effektmålinger kan du aflede mål som f.eks. fyldningsstand, rumfang, drejningsmoment eller lufttryk. På den måde kan du kontrollere forurening, gennemstrømning eller slid i et udluftningsanlæg.

"Motor" med temperaturovervågning

Temperaturovervågning

Beskyt dine motorer mod overophedning ved hjælp af temperaturovervågning. Undgå desuden selvstart. Dette er især nødvendigt ved forringet køling samt hyppig opstart hhv. nedbremsning af motoren.

"Automatisk værktøjsskift i boremaskine" med stilstandsovervågning

Stilstandsovervågning

Start automatisk værktøjsskift, så snart værktøjet står stille! Det er muligt takket være stilstandsovervågning. Ved værktøjer med forskellige standsningstider kan du komme hurtigere videre. Desuden øger du dine procestider. Uden stilstandsmåling ville det være nødvendigt at rette det automatiske værktøjsskift ind efter det værktøj, der har den længste standsningstid.

Overvågning af fejlspænding og i "Svejsetransformere"

Isolations- og fejlspændingsovervågning

Ifølge VDE 0545 skal svejsetransformere, der f.eks. bruges ved fremstilling af automobilkarosserier, overvåges for farlige berøringsspændinger og isolationsfejl. Overvåg farlige spændinger over op til seks sekundærviklinger i svejsetransformeren uafhængigt af hinanden. Opdag samtidig kortslutninger og jordfejl. Samtidig kan du overvåge og vise de korrekte jordforbindelser.