Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.
Du sammenligner nu af 6 produkter
Du befinder dig her: Produkter  >  Relæer  >  Relæer, funktionel sikkerhed  >  PNOZelog - sikkerhedsrelæer

Sikkerhedsrelæerne PNOZelog

Helt sikkert slitagefrit

F-PNOZe1-1p-188

Den nyskabende produktserie PNOZelog forener erfaringen med elektromekaniske relæer og fordelene fra moderne elektronik. Foretag pålidelig overvågning af én til fire sikkerhedsfunktioner med PNOZelog. Slitagefrihed, sikkerhed og lang levetid er din garanti for en økonomisk anvendelse.

Spar ledningsføring! PNOZelog forbindes helt enkelt ved hjælp af logiske operatorer.

Udvid din maskines tilgængelighed ved hjælp af den udvidede diagnose. Derudover sikrer start-, egen- og drifttest dig maksimal sikkerhed.

 

 

 

Brug PNOZelog til overvågning af følgende sikkerhedsfunktioner:

Helt enkelt lang levetid

Brug PNOZelog, som er modstandsdygtigt over for stød og vibrationer. Især ved brug i mobile applikationer med kraftige rystelser. Du er garanteret lang levetid og slipper for service, når der bruges moderne elektronik.

Her er en oversigt over dine fordele

 • Mindre ledningsføring med enkle, logiske forbindelser (OG/ELLER)
 • Høj tilgængelighed med udvidet diagnose
 • Ingen vedligeholdelse ved hjælp af konsekvent anvendelse af halvlederteknologi – dermed undgås fejlfunktioner på grund af sammensvejsede, tilsmudsede eller afbrændte forbindelser.
 • Maksimal sikkerhed med permanent selvtest. Fejlregistrering er ikke sammenkædet med til- og frakoblingscyklussen.
 • Lang levetid også med hyppige omskiftninger og cykliske funktioner
 • Sikre omskiftninger selv ved minimale belastninger
 • Hurtig ibrugtagning uden hjælpemidler ved hjælp af indstikbare klemmer med cage clamp- eller skruetilslutning

 

 

Sikret over hele verden med PNOZelog

Produktserien PNOZelog opfylder kravene til sikkerhedskategori 4 i henhold til EN 954-1. Til international brug har PNOZelog godkendelser i henhold til BG, UL, ULc, CCC og Gost.

PNOZelog – Et overblik over egenskaberne

 • Modstandsdygtigt over for det omgivende miljø
 • Lang levetid
 • Udvidet diagnose
 • Elektronisk
 • Slitagefrit
 • Kan forbindes
 • Kompakt

Komplette sikkerhedsfunktioner ved hjælp af logiske funktionsforbindelser

PNOZelog – Logiske forbindelser

Kobl PNOZelog sammen til komplette sikkerhedsfunktioner. Det kan du gøre ved hjælp af logiske forbindelser. Ved hjælp af disse OG- og ELLER-forbindelser bortfalder den ekstra ledningsføring på udgangen. Det bevirker, at du har begge udgange på PNOZelog-enhederne til fri rådighed.

Overvåg to sikkerhedsfunktioner samtidig med kun en enhed. Det reducerer pladsbehovet i styreskabet.

 • PNOZ 5.11p overvåger NØDSTOP/beskyttelsesdør eller to beskyttelsesdøre samtidig
 • Med PNOZ e5.13p er der derudover mulighed for tilslutning til sikkerhedsafbryderne PSENmag

 

Gennemprøvet med succes

Brug PNOZelog til overvågning af dine sikkerhedsfunktioner:

 • NØD-stop
 • Beskyttelsesdøre
 • Lysgitre
 • Trædemåtter
 • Tohåndsbetjening
 • Tidsforsinkelse

 

Slitagefrit og modstandsdygtigt over for vibrationer

PNOZelog er opbygget elektronisk. Derfor er det slitagefrit og også egnet til brug i vanskelige miljøer.

Det er især vigtigt ved applikationer med hyppigt gentagne funktioner, at enhederne ikke slides. Det gælder f.eks. overvågning af:

 • Lysgitre
 • Sikkerhedsafbrydere

Modstandsdygtigheden i vanskelige miljøer er især nyttig i mobile applikationer. Det gælder f.eks. i forbindelse med erhvervskøretøjer.

 

Komfortabel diagnose til økonomisk anvendelse

PNOZelog Diagnose

Udnyt de omfattende diagnosemuligheder med PNOZelog. Brug det til at reducere maskinernes stilstandsperioder og til straks at fjerne eventuelle fejlårsager. Du får hjælp af de detaljerede oplysninger om produkternes systemtilstand:

 • LED-visninger til enkel lokal diagnose uden hjælpemidler
 • Diagnoseudgang til PLC. De gængse PLC-systemer kan tilpasses til diagnosen ved hjælp af drivere. Der registreres både interne og eksterne fejl som f.eks. kortslutning eller fejl i ledningsføringen.
 • Hvis du bruger flere forbundne PNOZelog-enheder, skal du blot bruge én PLC-indgang. Enhedernes status samt fejl i indgangs- og udgangskredsen registreres og meldes til PLC-systemet.

Brug også Pilz-produkter til diagnosen! Vores produktgruppe PMI har et udvalg af diagnose- og visualiseringsenheder.