Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.
Du sammenligner nu af 6 produkter
Du befinder dig her: Produkter  >  Relæer  >  Relæer, funktionel sikkerhed  >  PNOZsigma - sikkerhedsrelæer

Sikkerhedsrelæerne PNOZsigma

Maksimal funktion med minimal bredde

Sikkerhedsrelæerne PNOZsigma forener mange års erfaring med nutidens mest moderne sikkerhedsteknik: Du opnår uden besvær den optimale sikkerhed og økonomi.

Med ekstra smalle kabinetter og komprimeret funktionsalsidighed i den enkelte enhed giver PNOZsigma maksimal funktion med minimal bredde. Implementer sikkerhedsteknik endnu mere

 • pladsbesparende,
 • fleksibelt,
 • hurtigt,
 • og dermed også effektivt.

 

 

Brug PNOZsigma til overvågning af følgende sikkerhedsfunktioner:

Summen af vores erfaringer

Indstillelige driftstyper giver maksimal fleksibilitet

Du indstiller PNOZsigma-enheden til dine proces- og sikkerhedskrav med driftstype-omskiftere:

Mulighed for alsidig anvendelse af en PNOZsigma-enhedstype ved hjælp af indstillelige driftstyper

 • Indstillelige starttyper: Manuel, automatisk, overvåget, med opstarttest
 • Indstillelig driftstype: Med eller uden kortslutningsovervågning
 • Indstillelige tidsforsinkelser fra 0 ... 300 sekunder
 • Indstillelig tidsfunktion: Tilkoblingsforsinket, frakoblingsforsinket, pulserende

Bredder fra 12,5 mm

Pladsbesparelse i styreskabet ved hjælp af reducerede bredder

Funktionsalsidighed komprimeret på minimal plads: PNOZsigma-enheder er op til 50 % smallere end gængse sikkerhedsrelæer – det sparer plads i styreskabet og dermed omkostninger.

6 LED-visninger, der muliggør diagnose på få sekunder

6 informative LED-visninger giver diagnose med et enkelt blik

Alle PNOZsigma-enheder har 6 informative LED'er, der viser koblings- og fejltilstand: Power, In1, In2, Out, Reset, Fault. Ved service kan diagnosen således udføres ekstra hurtigt, og der skal ikke tilsluttes eksterne måleapparater.

Kontaktudvidelse med et "klik"

Kontaktudvidelse med forbindelsesstik reducerer ledningsføringen

Kontaktudvidelses-enheder kan sluttes til den pågældende basisenhed ved hjælp af jumpere. Du undgår altså al ledningsføring!

Ny fjederklemmeteknik

Ny fjederklemmeteknik – klemmestederne kan åbnes enkeltvis eller samtidig

PNOZsigma-enhederne fås ikke kun med skrueklemmer, men også med de gennemprøvede skruefrie fjederklemmer. Dette sikrer en hurtig ledningsføring, og at ledningerne holdes sikkert fast med en fjedrende tunge.

En særlig ting ved PNOZsigma er den nye fjederkraft-teknik, der letter åbning af klemmerummene: Hvert klemmested – dvs. hver ind- og udgang – har to klemmerum, som på PNOZsigma enten kan åbnes samtidig eller separat. På denne måde kan en montør målrettet tage de ønskede ledninger ud enkeltvist og undgå, at der utilsigtet løsner sig flere ledninger.

 

Hurtigmontering på DIN-skinne

Montering og afmontering uden brug af værktøj

PNOZsigma-kabinetterne skal blot tages af og sættes på ved hjælp af låsefjedre – uden brug af værktøj. På denne måde går monteringen på DIN-skinnerne ekstra hurtigt og komfortabelt.

Homogen funktionsopbygning letter planlægningen

Ensartet funktionsopbygning

Placeringen af funktioner og betjeningselementer er ens på alle PNOZsigma. Klemmerne er ensartet angivet og positioneret. På denne måde kan du altid hurtigt tilknytte tilslutninger og enheder ved projektering, installation og diagnose.  

Beskyttelse mod manipulation og tilsmudsning

Aflåselig afskærmning

Som beskyttelse mod manipulation og tilsmudsning er alle indstillingselementer forsynet med en afdækning, som kan forsegles, hvis det er nødvendigt.

Hastighedsovervågning med komfort – PNOZ s30

Når det nye maskindirektiv træder i kraft, stilles der et nyt krav i forbindelse med drevovervågning: Driftstilstanden skal overvåges og opretholdes på en sikker måde, når drevet standses.

Dette krav opfylder hastighedsvagten PNOZ s30. Den sørger for sikker overvågning af stilstand, omdrejningshastighed og omdrejningsretning Dermed findes der en passende løsning til hastighedsovervågning til alle applikationer.

Her er en oversigt over dine fordele

 • Øget produktivitet og sikkerhed for betjeningspersonalet ved hjælp af sikker overvågning af stilstand, hastighed og omdrejningsretning
 • Tidsbesparelse ved klargøring og ved udskiftning af apparater ved hjælp af komfortabel betjening med drejeknappen (push and turn)
 • Tidsbesparelse ved idrifttagning og ved udskiftning af apparater, fordi parametrene gemmes på chipkortet
 • Øget produktivitet ved at forhindre unødvendige frakoblinger: Der afgives et forvarsel, når en på forhånd defineret advarselstærskel nås
 • Egnet til alle gængse motorfeedbacksystemer og nærhedsafbrydere på markedet
Få et sikkert fyringsanlæg med PNOZ s4.1

Få et sikkert fyringsanlæg med PNOZ s4.1

Med tre sikre, diversitære sikkerhedskontakter er PNOZ s4.1 godkendt til anvendelse i brænderstyringer. Den er godkendt i henhold til standard EN 50156-1 som elektrisk udstyr til fyringsanlæg og særligt i henhold til bestemmelserne for anvendelse og installation.

Udvid flere gange med PNOZ s7.1 og PNOZ s7.2

Udvid flere gange med PNOZ s7.1 og PNOZ s7.2

Antallet af sikkerhedskontakter kan udvides næsten ubegrænset i forbindelse med en basisenhed og en PNOZ s7.1. Der kan tilkobles op til ti PNOZ s7.2 i serie til en PNOZ s7.1. Hvis der er behov for flere kontakter, kan serien fortsættes med endnu en PNOZ s7.1. Helt uden ledningsføring – kan implementeres helt enkelt med et forbindelsesstik. På kun 17,5 mm bredde stiller PNOZ s7.1 tre sikkerhedskontakter og PNOZ s7.2 endda fire sikkerhedskontakter og en hjælpekontakt til rådighed. Det er altid muligt at kombinere med andre PNOZsigma-udvidelsesenheder.

Få god økonomi i sikkerhedsteknikken med PNOZsigma – fra planlægning til service

 

Den ideelle løsning – fra planlægning til service

PNOZsigma er den ideelle løsning til overvågning af sikkerhedsrelaterede funktioner som

 • NØD-stop,
 • beskyttelsesdøre
 • lysgitre og
 • tohåndsbetjening i enkeltmaskiner.

Under udviklingen af dette moderne sikkerhedsrelæ har vi især lagt vægt på den økonomiske anvendelse under alle faser af et projekt.