Maskinsikkerhed og CE-mærkning

Kursustilbud støttet af Industriens Fond, udbudt i samarbejde med: Videncenter for Automation og Robotteknologi, Sønderborg Vækstråd, EUC Syd og Pilz Skandinavien

Målet med dette 2 dages kursus er at give deltagerne omfattende viden og færdigheder inden for sikring af maskiner og anlæg.
Deltagerne får en grundlæggende viden omkring det lovgivningsmæssige grundlag for den påkrævede CE-mærkning, ligesom kurset detaljeret gennemgår de enkelte trin i CE-mærkningsprocessen med udgangspunkt i anvendelsen af harmoniserede standarder.
Derudover sætter kurset fokus på nødvendigheden og udarbejdelsen af den lovpligtige risikovurdering samt risikonedsættelsesstrategi. Dette gøres dels som en teoretisk gennemgang, men i høj grad også ved praktiske øvelser, hvor det indlærte omsættes til praksis.
Efter gennemført kursus vil deltageren have det nødvendige grundlag for at kunne deltage aktivt i CE-mærkning af maskiner og anlæg, herunder den praktiske udførelse af sikkerhedsrelaterede opgaver som f.eks. risikovurdering og validering.

Dag 1:
Principper for CE-mærkning

Målsætning

CE-mærkningsprocessen beskriver fremgangsmåden for certificering af maskiner i overensstemmelse med bestemmelserne i Det Europæiske Økonomiske Sam-arbejdsområde (EØS). Som det sidste trin i processen dokumenteres det med anbringelsen af
CE-mærkepladen, at alle væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i overensstemmelse med Maskindirektivet 2006/42/EF er opfyldt.
Du får en introduktion til emnerne relateret til Maskin-direktivet 2006/42/EF og dets krav til CE-mærkning af maskiner.
Hvilke maskiner er omfattet af Maskindirektivet? Hvad er maskinbyggerens (producentens) ansvarsområder, og hvad er slutbrugerens (arbejdsgiverens)? På dette kursus får du svarene på de spørgsmål, som opstår i forbindelse med fremstilling af maskiner samt køb og idrifttagning af nye og eksisterende maskiner. Derudover får du et indblik i de tilhørende standarder for design og konstruktion af maskiner, som markedsføres og anvendes i EØS. Kurset giver dig en trin-for-trin beskrivelse af de nødvendige processer for CE-mærkning af maskiner. Sammen med erfaringerne fra de praktiske øvelser på en 3D-model kan du efter kurset i højere grad vurdere dine maskiners status og sikre overensstemmelse.

Indhold

 • Maskindirektivet 2006/42/EF, anvendelsesområde og krav
 • Væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav
 • Harmoniserede standarder under Maskindirektivet 2006/42/EF
 • Europæisk lovgivning i forbindelse med maskiner og anlæg
 • Principper og fremgangsmåde for CE-mærkning af maskiner
 • Ansvarsområder inden for rammerne af en maskines komplette livscyklus
 • Krav til dokumentationen, herunder overensstemmelseserklæringen, det tekniske dossier og anbringelse af CE-mærket
 • Sammenbygning af maskiner
 • Ombygning af maskiner

Dag 2:
Workshop om risikovurdering af maskiner

Målsætning

Workshoppen giver dig omfattende viden og færdigheder, som du kan bruge til at foretage risikovurdering af maskiner i overensstemmelse med EN ISO 12100. Risikovurderingen er nødvendig og et grundlæggende element i forbindelse med maskinsikkerhed samt det første skridt for at kunne overholde lovmæssige bestemmelser (Maskindirektivet 2006/42/EF) og standarder.
Denne workshop guider dig ved hjælp af billeder og videoer gennem processen med risikovurdering af maskiner – altid interaktivt og praksis baseret.
Målsætningen er at kunne identificere risici og udføre risikovurderinger (alvorlighed og sandsynlighed for forekomst). Anvendelse af hensigtsmæssige forantaltninger til risikonedsættelse og fastlæggelse af tilbageværende risici er også indeholdt i dette kursus.

Indhold

 • Introduktion til risikovurdering
 • Direktiver og standarder for risikovurdering
 • Anvendelse af forskellige metoder for risikovurdering
  • HRN (Hazard Rating Numbers)
  • Risikomatrix
  • Risikograf
 • Risikonedsættelse og tilbageværende risici
 • Foranstaltninger for risikonedsættelse
 • Mekaniske foranstaltninger (skærme, lysgitre, tvangskoblinger m.m.)
 • Sikkerhedsstyresystemer (overordnede krav til pålidelighed og konstruktion)
 • Praktiske eksempler

Målgruppe

 • Konstruktører inden for mekaniske eller elektriske løsninger samt inden for styrings- og maskinteknik
 • Teknikere inden for styringsteknik
 • Systemintegratorer
 • Ansvarlige for sikkerhed og sundhed (H&S Managers)
 • Vedligeholdspersonale

Dine fordele

 • Spar tid og omkostninger gennem hurtigere CE-mærkning
 • Case-baseret udførelse af risikovurderinger
 • Omfattende viden om håndtering af risikovurderinger
 • Maksimalt praksisorienteret undervisning

Bemærk

Deltagelse i kurset er adgangsgivende til kurset
CECE - Certified Expert in CE Marking (Certificeret af TÜV)
Læs mere om dette kursus her:
www.pilz.com/da-DK/trainings/cece

Kursusinstruktør

Tom Lorentzen
CMSE® - Certified Machinery Safety Expert (TÜV Nord)
CECE - Certified Expert in CE Marking (TÜV Nord)
FS Eng (TÜV Rheinland)
Machinery Safety Consultant
Pilz Skandinavien K/S

Kursusdetaljer

Varighed: 2 dage
Datoer: 10.-11.9.2019 eller 25.-26.9.2019
Pris: Gratis (støttet af Industriens Fond)
Maksimalt deltagerantal: Op til 20 (maks. 2 deltagere pr. deltagende virksomhed)
Kursussted: EUC Syd Sønderborg
Hilmar Finsens Gade 14-18
6400 Sønderborg
Internet: www.eucsyd.dk

Tilmelding

For at tilmelde dig kurset, skal du sende en e-mail til pilz@pilz.dk. Angiv venligst følgende informationer i din e-mail:

 1. Hvilke datoer du ønsker at deltage (10.-11. eller 25.-26. september 2019)
 2. Virksomhedsnavn, -adresse og -telefonnummer
 3. Dit fulde navn
 4. Din funktion i virksomheden og evt. den afdeling du arbejder i
 5. Dit telefonnummer og e-mail adresse
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk