XIII. Push-beskeder

Hvis du aktiverer push-beskeder for dette websted ved hjælp af tjenesten "Signalize", anvendes en funktion i din internetbrowser eller dit mobile operativsystem til at stille beskederne til rådighed for dig. Der anvendes kun anonyme data til at sende beskeder, som ikke gør det muligt at føre dem tilbage til en bestemt person. Disse data bearbejdes kun for at levere de beskeder, du abonnerer på, og foretage indstillinger vedrørende beskeder. Vi beder om dit samtykke til lagring af disse data. Retsgrundlaget for databehandlingen er i dette tilfælde artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR. Du kan altid via indstillingerne i din browser eller mobile enhed gøre indsigelse mod modtagelse af beskeder. Du finder oplysninger om afmelding af push-beskeder her.

For at udforme push-beskederne på en måde så de indholdsmæssigt giver mening for dig, bruger vi de præferencer for en anonym brugerprofil, som vi har indsamlet ved hjælp af cookies, og sammenknytter alene dit besked-ID og webstedets brugerprofil med henblik på tilsendelse af brugertilpassede beskeder. Tracking-teknologien anvendes også til på vores vegne at foretage en statistisk analyse af beskederne. Dermed kan det fastslås, om en besked er blevet tilsendt, og om der er klikket på den. De på denne måde genererede data behandles og opbevares udelukkende i Tyskland på vores vegne af etracker GmbH fra Hamburg, der stiller Signalize-tjenesten til rådighed, og er dermed omfattet af de strenge tyske og europæiske databeskyttelseslove og -standarder. etracker er uafhængigt testet og certificeret desangående og har opnået retten til at bruge kvalitetsmærket for databeskyttelse ePrivacyseal.

Databehandlingen i forbindelse med udsendelse af invitationen til beskedtjenesten samt den statistiske analyse af tilmeldingen eller afvisningen sker på grundlag af vores legitime interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR i at udforme beskedtjenesten brugervenligt og effektivt. Eftersom vores besøgendes privatsfære er meget vigtig for os, anonymiseres de data, der kunne muliggøre reference til en enkeltperson, som f.eks. IP-adressen, login- eller enhedskoder, på et så tidligt tidspunkt som muligt. Dermed udelukkes direkte reference til personer. Der sker ikke anden anvendelse, sammenlægning med andre data eller videregivelse til tredjepart.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod den databehandling, som er beskrevet i det ovenstående.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk