Andre certificeringer

Testet og permanent overvåget produktionssted

TÜV-Nord bekræfter over for Pilz, at de produkter, som er fremstillet på produktionsstedet, og de arbejdsmidler og foranstaltninger, som er anvendt til fremstillingen, er egnede til at kunne fremstille elektronikprodukter af høj kvalitet. For at opnå dette skulle det ud fra strenge pålæg bevises, at produktionsstederne teknisk og organisatorisk er indrettet og styret på en sådan måde, at der sikres en ensartet kvalitet i produktionen og på produkterne. Autorisationen til at måtte anbringe et TÜV Nord-sikkerhedssymbol er forbundet med strenge pålæg, som kontrolleres og overvåges regelmæssigt af TÜV-prøvningsinstituttet.

Functional Safety Management-certifikat (FSM) for udvikling

Pilz udvikler i sin udviklingsafdeling et styringssystem (Functional Safety Management) ud fra strenge pålæg og bestemmelser. Styringssystemet opfylder kravene i EN/IEC 61508.
Dette er kontrolleret af TÜV efter strenge retningslinjer og bekræftet med et certifikat.
De tilgrundliggende processer og foranstaltninger underkastes en streng tilbagevendende kontrol, der udføres en gang om året.

Pilz akkrediteret som inspektionsorgan

Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) attesterer, at Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern har kompetence i henhold til DIN EN ISO/IEC 17020. Dermed kan Pilz udføre inspektioner inden for områderne maskiner og anlæg, presser, emballeringsmaskiner, robotter, kraftdrivende arbejdsmidler samt berøringsfrie og taktilt fungerende beskyttelsesanordninger og dermed forbundne sikkerhedsanordninger i henhold til de lovmæssigt foreskrevne standarder og specifikationer.

 

Akkrediteret EMC-testlaboratorium

Siden 2004 har Pilz haft et uafhængigt EMC-testlaboratorium, som er akkrediteret af DATech (repræsenteret i Deutscher Akkreditierungsrat DAR).
Dette giver Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern kompetence til at udføre tests inden for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og giver Pilz mulighed for at udarbejde EMC-testrapporter, der anerkendes i hele Europa, i henhold til ISO 17025, til overensstemmelseserklæringer, som kræves i henhold til lovgivningen.

 

Ex-beskyttelses-certificering (ATEX)

Hos Pilz anvendes et kvalitetssikringssystem, som opfylder kravene i henhold til bilag IV i det Europæiske Parlaments og Rådets direktiv 2014/34/EU om materiel og sikringssystemer til bestemmelsesmæssig anvendelse i eksplosionsfarlige områder (ATEX). Dette er attesteret af Bureau Veritas og underkastes en streng kontrol, der gentages en gang om året.