Bygninger og materialer

Bygninger og materialer

Der arbejdes og produceres miljøbevidst og energibesparende i økologisk udformede bygninger:

  • Solcelleanlæg til produktion af strøm og forbedring af CO2-regnskabet.
  • Reduktion på næsten 50 % af energien til belysning ved hjælp af udskiftning af lyskilder i produktionsområdet.
  • Varmeoplagring i gulv og lofter, der giver effektiv energiudnyttelse i Peter Pilz-teknologicentret. Denne oplagring giver et behageligt indeklima året rundt og sparer samtidig en stor mængde energi og dermed også CO2.
  • Pilz registrerer sit bidrag til miljøet (energiforbrug, affaldsmængde, vandforbrug) og analyserer resultaterne for på sigt at kunne forbedre miljøbidraget.

 Pilz satser på økologiske materialer og energieffektiv teknik:

  • Bæredygtig forbedring af forureningsbalancen ved hjælp af omstilling fra blyholdig lodning til blyfrie loddemidler
  • Reduktion af andelen af forurenende stoffer i hjælpemidler til produktionen
  • Anvendelse og aktualisering af Pilz-administrationen af skadelige stoffer i henhold til REACH-forordningen og RoHS-direktivet
  • Dodd Frank ACT