Miljøbeskyttelse og energieffektivitet hos Pilz

Miljø og energieffektivitet hos Pilz.

 

Pilz har siden marts 2016 haft et energimanagementsystem i overensstemmelse med ISO 50001 og et miljømanagementsystem i overensstemmelse med ISO 14001. Disse systemer anvendes til permanent implementering af målet om at arbejde og producere miljøvenligt og energieffektivt. Hovedvægten er lagt på en kontinuerlig forbedringsproces.

Pilz-retningslinjer for energi og miljø

Certifikat ISO 50001

Certifikat ISO 14001

 

Blue Competence

Pilz er partner i Blue Competence, bæredygtighedsinitiativet fra VDMA. Blue Competence er et netværk for maskin- og anlægsopbygning i forbindelse med bæredygtighed og samler VDMA's ressourcer, knowhow og styrker.

       

Bygninger og materialer

Bygninger og materialer

Der arbejdes og produceres miljøbevidst og energibesparende i økologisk udformede bygninger.

Produkter og systemer

Produkter og systemer

Det er virksomhedens erklærede mål at udvikle miljøvenlige produkter ved at bruge økologiske materialer og energibesparende teknologi.