Miljøbeskyttelse og energieffektivitet hos Pilz

Integreret energi- og miljøstyring fra Pilz

Med den integrerede energi- og miljøledelse overvåger Pilz permanent sin energieffektivitet og sit miljøbidrag for at finde svagheder og undgå spild. Målet er kontinuerligt at forbedre energieffektiviteten og miljøbeskyttelsen.

Energi- og miljøledelse

Pilz har siden marts 2016 haft et energiledelsessystem i overensstemmelse med ISO 50001 og et miljøledelsessystem i overensstemmelse med ISO 14001. Disse systemer anvendes til permanent at implementere målet om at arbejde og producere miljøvenligt og energieffektivt.

Leverandører

Leverandørerne er fast integreret i håndteringen af skadelige stoffer hos Pilz. Emnerne energieffektivitet og miljøbeskyttelse er et yderligere beslutningskriterium ved indkøb af produkter og serviceydelser.

Miljøbeskyttelse inden for forskellige områder

Råstoffer:

Pilz emballerer sine produkter med 100 % genbrugspapir. På denne måde spares der råstoffer, og folieaffaldet minimeres.

CO2-emissioner:

Ved at bruge geotermisk energi i nybyggeri hos Pilz spares der CO2, og det samme gælder for varmeoplagringen i gulv og lofter i Peter Pilz-teknologicentret. Pilz anvender et solcelleanlæg til produktion af strøm.

Farlige stoffer:

Forureningsbalancen er forbedret vedvarende ved at omstille til blyfri lodning.

Affald:

Affald sendes til genvinding.

WEEE – Waste of Electrical and Electronic Equipment

I 2012 blev WEEE-direktivet 2012/19/EU (Waste of Electrical and Electronic Equipment) udfærdiget. Dette EU-direktiv drejer sig bl.a. om producentens mærkning og modtagelse af brugte el- og elektronikapparater. Direktivet skal sikre, at apparaterne bortskaffes og genvindes fagligt korrekt. Eftersom Pilz-produkter også er omfattet af dette direktiv, er selskaberne i alle lande, som er omfattet af denne lov, registreret lokalt og tilbyder deres kunder en løsning i forbindelse med bortskaffelse.

På grund af ændringerne i den tyske lov om elektriske og elektroniske apparater (Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)) af 10. august 2021 tilbyder vi vores kunder i Tyskland at tage vores produkter tilbage i forbindelse med deres livscyklus. Hvis du får behov for bortskaffelse af gamle moduler i overensstemmelse med §19 i ElektroG, bedes du kontakte din kontaktperson. Det er kundens ansvar at slette eventuelle personoplysninger. Pilz GmbH & Co.KG betaler returomkostningerne. De kasserede moduler må ikke bortskaffes via det usorterede husholdningsaffald, hvilket symbolet med den overstregede skraldespand også henviser til. Derudover har kunden pligt til på forhånd at fjerne tilgængelige batterier samt pærer og bortskaffe dem via passende sortering.

Produkter og systemer

Bæredygtighed er en vigtig del af virksomhedsprincipperne hos Pilz. Det er virksomhedens erklærede mål at udvikle miljøvenlige produkter ved at bruge økologiske materialer og energibesparende teknologi. Energieffektivitet er et af de specifikke krav, som udviklingsafdelingen stiller til nye produkter og teknologiske videreudviklinger. På denne måde sikres det, at der tages hensyn til emnet allerede på et tidligt stadium af produkternes livscyklus. Det gælder både alle styringer, relæer og sensorer og funktionerne i forbindelse med aktuatorteknologien. 

Engagement i bæredygtighed og miljøbeskyttelse

Initiativet Blue Competence

Pilz er medlem af initiativet Blue Competence, et bæredygtighedsinitiativ fra VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau). Blue Competence er et netværk for maskin- og anlægsopbygning i forbindelse med bæredygtighed og samler VDMA's ressourcer, knowhow og styrker. Med vores partnerskab forpligter vi os til at overholde de 12 bæredygtighedsprincipper for maskin- og anlægsproduktion (www.bluecompetence.net/about).

ÖKOPROFIT-certifikatet

Pilz blev allerede i 2007 præmieret af byen og regionen Esslingen med ÖKOPROFIT-certifikatet for sine aktiviteter til beskyttelse af miljøet.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk