Danmark | dansk

Miljøbeskyttelse og energieffektivitet hos Pilz

Integreret energi- og miljøstyring fra Pilz

Med den integrerede energi- og miljøstyring overvåger Pilz permanent sin energieffektivitet og sit miljøbidrag for at finde svagheder og undgå spild. Målet er kontinuerligt at forbedre energieffektiviteten og miljøbeskyttelsen.

Energi- og miljømanagement

Pilz har siden marts 2016 haft et energimanagementsystem i overensstemmelse med ISO 50001 og et miljømanagementsystem i overensstemmelse med ISO 14001. Disse systemer anvendes til permanent implementering af målet om at arbejde og producere miljøvenligt og energieffektivt.

Leverandører

Leverandører er fast integreret i styringen af skadelige stoffer hos Pilz. Emnerne energieffektivitet og miljøbeskyttelse er et yderligere beslutningskriterium ved indkøb af produkter og serviceydelser.

Miljøbeskyttelse inden for forskellige områder

Råstoffer:

Pilz emballerer sine produkter med 100 % genvindingspapir. På denne måde spares der råstoffer og folieaffaldet minimeres.

CO2-emissioner:

Ved at bruge geotermisk energi i nybyggeri hos Pilz spares der CO2, og det samme gælder for varmeoplagringen i gulv og lofter i Peter Pilz-teknologicentret. Pilz anvender et solcelleanlæg til produktion af strøm.

Farlige stoffer:

Forureningsbalancen er forbedret vedvarende ved at omstille til blyfri lodning.

Affald:

Affald sendes til genvinding.

Produkter og systemer

Bæredygtighed er en vigtig del af virksomhedsprincipperne hos Pilz. Det er virksomhedens erklærede mål at udvikle miljøvenlige produkter ved at bruge økologiske materialer og energibesparende teknologi. Energieffektivitet er et af de specifikke krav, som udviklingsafdelingen stiller til nye produkter og teknologiske videreudviklinger. På denne måde sikres det, at der tages hensyn til emnet allerede på et tidligt stadium af produkternes livscyklus. Det gælder både alle styringer, relæer og sensorer og funktionerne i forbindelse med aktuatorteknologien. 

Engagement i bæredygtighed og miljøbeskyttelse

Initiativet Blue Competence

Pilz er medlem af initiativet Blue Competence, et bæredygtighedsinitiativ fra VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau). Blue Competence er et netværk for maskin- og anlægsopbygning i forbindelse med bæredygtighed og samler VDMA's ressourcer, knowhow og styrker.

ÖKOPROFIT-certifikatet

Pilz blev af byen og regionen Esslingen i årene 2014, 2015 og 2016 præmieret med ÖKOPROFIT-certifikatet for sine aktiviteter til beskyttelse af miljøet.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk