Ostfildern, 7. aug. 2019

Nyt kvalificeringsprogram fra Pilz – systematisk videreuddannelse

Pilz har udviklet et nyt internationalt kvalificeringsprogram til faglig videreuddannelse inden for området maskinsikkerhed og automatisering. Resultatet er et uddannelsesprogram, der opfylder individuelle krav til viderekvalificering i virksomheder. Kvalificeringskonceptet fører på verdensplan kursusdeltagere fra basal viden helt frem til niveauet ”TÜV-certificeret ekspert”.

Kursernes indhold og struktur er bygget op på en sådan måde, at interesserede kan planlægge deres eget personlige kvalificeringsforløb: Programmet gør det muligt at starte på et individuelt niveau og videreuddanne sig til den ønskede kvalificeringsgrad. Det særlige ved kursusprogrammet er, at det er internationalt harmoniseret. Pilz tilbyder de forskellige niveauer og kvalificeringslinjer på samme niveau i de enkelte lande og på det pågældende lands sprog.

Sæt standarder
Små organisationer kan på den måde uden besvær sikre, at alle medarbejdere globalt har det samme vidensniveau. Større virksomheder kan gennemføre komplette videreuddannelsesprogrammer med Pilz og på den måde systematisk videreudvikle medarbejdere samt implementere kvalificeringsstandarder i hele virksomheden.
Konkret består programmet af fire forskellige niveauer, hvor kompleksiteten af indholdet bliver større alt efter emneområde, og de bygger indholdsmæssigt oven på hinanden.

Niveau efter niveau indtil du er ekspert
For kurserne på niveauet “Introduktion“ kræves der ingen særlig forhåndsviden inden for det pågældende fagområde. Deltagerne modtager på seminarer eller i form af E-Learning som f.eks. den webbaserede uddannelse “Maskinsikkerhed –
Introduktion og anvendelse i praksis“ en introduktion til emnet. Derefter har de et godt overblik og kan efterfølgende viderespecialisere sig.
På niveauet ”Grundlag” formidler Pilz på kurset ”Workshop risikovurdering for maskiner” alle relevante principper for at opnå en god teknisk forståelse. På niveauet ”Viderekomne” skal deltagerne på forhånd have en god forhåndsviden og erfaringer inden for emneområdet. På kurser som f.eks. ”Principper for CE-mærkning” får deltagerne mulighed for at uddybe deres viden og udvide deres fagkompetencer inden for bestemte hovedområder.
Niveauet ”Ekspert” er tiltænkt skridtet til at opnå ekspertstatus inden for et emneområde. Kvalifikationskurser som f.eks. “CECE – Certified Expert in CE Marking“ bekræftes og certificeres altid af en ekstern kontrolorganisation.

Pilz uddanner på alle niveauer interaktivt og efter de mest moderne didaktiske koncepter. Ud over områderne maskinsikkerhed, automatisering og teknologi dækker kurserne aktuelle emner fra forskellige fagområder.

”Videreuddannelse er en uendelig proces. Vi har lagt mærke til, at kontinuerlig videreuddannelse og personaleudvikling får stadig større betydning i virksomhederne. Og det tager vores program udgangspunkt i. Progressivt, modulopbygget og helt individuelt, forklarer Andreas Schott, leder af Pilz Academy.

Du finder yderligere oplysninger om kursustilbuddet fra Pilz her

Pilz tilbyder et omfattende program af videreuddannelser inden for maskinsikkerhed og automatisering. Kurserne er bygget op på en sådan måde, at interesserede kan planlægge deres eget personlige kvalificeringsforløb. Foto: Pilz GmbH & Co. KG / shapecharge/E+/Getty Images
Pilz tilbyder et omfattende program af videreuddannelser inden for maskinsikkerhed og automatisering. Kurserne er bygget op på en sådan måde, at interesserede kan planlægge deres eget personlige kvalificeringsforløb. Foto: Pilz GmbH & Co. KG / shapecharge/E+/Getty Images

Pilz tilbyder et omfattende program af videreuddannelser inden for maskinsikkerhed og automatisering. Kurserne er bygget op på en sådan måde, at interesserede kan planlægge deres eget personlige kvalificeringsforløb. Foto: Pilz GmbH & Co. KG / shapecharge/E+/Getty Images

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: