Ostfildern, 19. mar. 2019

Maskinsikkerhed: Pilz udvider sit internationale serviceprogram – god rejse! USA-overensstemmelse for maskiner

Pilz udvider sit internationale serviceprogram inden for maskinsikkerhed: I fremtiden hjælper Pilz virksomheder over hele verden med den nødvendige overensstemmelsesvurdering, når de vil eksportere maskiner til USA eller anvende dem der. På denne måde kan producenter og driftsansvarlige sikre sig, at deres maskiner og anlæg opfylder USA's krav til maskinsikkerhed.

Eksport til og idrifttagning af maskiner i USA er omfattet af komplekse krav, som også kan variere afhængigt af forbundsstat og område. Pilz tilbyder som noget nyt en passende servicepakke til overensstemmelsesvurdering for maskiner på markedet i USA. Det specielle er: Pilz-kunder over hele verden har deres "egen" kontaktperson hos det pågældende Pilz-datterselskab i hjemlandet. Den lokale kontaktperson koordinerer hele projektet overordnet og gør i forbindelse med implementeringen brug af de anerkendte Pilz-eksperters knowhow i USA.

Full-service fra en og samme leverandør:
Konkret udarbejder Pilz alle nødvendige dokumenter i forbindelse med de lokale myndigheders certificering af en maskine. Eksperterne fra Pilz rådgiver dig allerede i maskinens konstruktionsfase ved især at vurdere designet ud fra de særlige elektriske krav, som stilles i USA. Derefter gennemfører Pilz alle nødvendige foranstaltninger for sine kunder, lige fra risikovurderingen via LoTo-systemet (til beskyttelse mod farlige energier) til valideringsrapporten for USA-overensstemmelse – hvis det ønskes inklusive afstemningen med de lokale myndigheder.

Komplekse krav i USA
I USA findes der en blanding af produktstandarder, brandsikringsforskrifter ("Fire Codes") samt elektriske retningslinjer og nationale love, der foreskriver, hvordan maskinsikkerhed skal garanteres. Dette gælder både nye og brugte samt ombyggede og udvidede maskiner.

Når man som producent sælger maskiner til USA, skal man allerede i designfasen sørge for, at der tages hensyn til alle krav, således at der senere er garanti for en problemfri idrifttagning på maskinens anvendelsessted, også når det gælder driftstilladelsen. Driftsansvarlige for maskiner i USA har til gengæld pligt til at træffe passende forholdsregler på arbejdspladsen for at sikre arbejdet ved maskinen. Hertil hører bl.a. udarbejdelse af et LoTo-system for at kunne beherske farlige energier sikkert og gennemførelse af passende uddannelsesforanstaltninger.

"Pas" til maskiner over hele verden
Selvom målet om "en sikker arbejdsplads" burde være det samme over hele verden, gælder der i dag fra region til region, og til dels fra land til land, forskellige krav og love for maskiners og anlægs sikkerhed. En maskine, der er i overensstemmelse med ét lands direktiver og standarder, lever muligvis ikke op til et andet lands forskrifter. Eksportører står derfor over for komplekse overensstemmelses- og lovmæssige spørgsmål, når de eksporterer maskiner. De driftsansvarlige, f.eks. multinationale virksomheder, står på den anden side over for opgaven om at opfylde de forskellige landes lovmæssige krav.
Med et team på over 300 eksperter i 42 datterselskaber hjælper Pilz producenter, eksportører og driftsansvarlige, som eksporterer maskiner til forskellige lande eller anvender dem der, med overensstemmelsesvurderingen. Ved at udarbejde sådanne ”pas til maskiner” gør Pilz det lettere for virksomheder at få adgang til internationale markeder.

Pilz tilbyder en servicepakke til overensstemmelsesvurdering for maskiner på markedet i USA.
Pilz tilbyder en servicepakke til overensstemmelsesvurdering for maskiner på markedet i USA. © IStock.com/sturti, © Pilz GmbH & Co. KG

Pilz tilbyder en servicepakke til overensstemmelsesvurdering for maskiner på markedet i USA. © IStock.com/sturti, © Pilz GmbH & Co. KG

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: