Ostfildern, 14. feb. 2019

Adgangsautorisation plus driftstypevalg nu som moduler – fusion af Safety og Security

Med PITmode fusion tilbyder Pilz nu et modulopbygget driftstypevælger- og adgangsautorisationssystem. Det modulopbyggede system overbeviser med større fleksibilitet til funktionsmæssigt sikkert driftstypevalg samt regulering af adgangsrettigheder til maskiner og anlæg. Dermed muliggør PITmode fusion en effektiv administration af driftstypevalg og adgangsautorisation, der både opfylder Safety- og Security-krav samtidigt.

Det nye PITmode fusion fra Pilz består af udlæsningsenheden PITreader med RFID-teknologi og integreret webserver samt en sikker analyseenhed Safe Evaluation Unit (SEU). Med sin modulære opbygning kan PITmode fusion integreres individuelt i eksisterende betjeningspultes design. Dermed kan man bruge eksisterende knapper, hvilket giver brugeren mulighed for en bedre betjening. PITmode-moduler kan bruges i maskiner og anlæg, hvor der omskiftes mellem forskellige styringsforløb og driftstyper.

Kun adgang med autorisation!
På en kodet RFID-transpondernøgle får autoriserede medarbejdere den maskinfrigivelse, som passer til deres individuelle opgave. Der kan defineres op til fem sikre driftstyper, f.eks. automatisk drift, manuel indgriben under begrænsede forhold og servicedrift. Nøglen indsættes på betjeningspulten, SEU registrerer den fastlagte driftstype, og PITreader omskifter funktionsmæssigt sikkert. På denne måde undgås uheld, fejlbetjening og manipulation. Brugerne nyder godt af, at deres maskiner får en højere kapacitet.

"Security plus"
RFID-nøglerne indlæses og programmeres i PITreader. For at øge beskyttelsen mod manipulation kan de kodes med firmaspecifikt programmerede PITreadere, dvs. at nøglerne får en signatur, der er beskyttet med adgangskode. Alle nøgler, som ikke er firmaspecifikt kodet, får således ikke adgang. Derudover kan der implementeres gruppebaseret autorisationsadministration med RFID-nøglerne og PITreader. Her overføres de forskellige frigivelser ikke til enkeltpersoner, men til hele grupper med de samme adgangsrettigheder. Det forenkler tildeling og administration af adgangsrettigheder netop for virksomheder med flere afdelinger, der også kan være placeret internationalt. Administrationsarbejdet reduceres, og der spares tid.

Åbent for flere opgaver
Ud over adgangsautorisation og driftstypevalg kan der implementeres mange forskellige funktioner med PITmode fusion. Det kan være den enkle frigivelse, som erstatter en nøgleafbryder på betjeningspulten eller adgangsautorisation til maskindelfunktioner. Derudover kan der oprettes en kompleks, hierarkisk autorisationsmatrix med forskellige grupper og autorisationer i et frit brugerområde. Disse funktioner samles på RFID-nøglen og erstatter yderligere mekaniske nøgler og adgangskort. Det gør håndteringen lettere for brugeren.

Fleksibelt anvendelige varianter
PITmode fås ud over modulvarianten i to yderligere varianter. Som kompakt all-in-one-modul indeholder PITmode knapperne til driftstypevalg og SEU, der muliggør pladsbesparende installation. Udlæsningsenheden PITreader kan også anvendes særdeles fleksibelt til regulering af adgangsrettigheder som stand-alone-modul eller i forbindelse med en Pilz-styring som f.eks. den konfigurerbare lille styring PNOZmulti eller automatiseringssystemet PSS 4000. PITmode og PITmode fusion har funktionsmæssigt sikkert driftstypevalg og adgangsautorisation indtil PL d.

Pilz udstiller i hal 9 på stand D 17. Yderligere oplysninger finder du her

Det modulopbyggede driftstypevælger- og adgangsautorisationssystem PITmode fusion kombinerer Safety og Security i ét system.
Det modulopbyggede driftstypevælger- og adgangsautorisationssystem PITmode fusion kombinerer Safety og Security i ét system.

Det modulopbyggede driftstypevælger- og adgangsautorisationssystem PITmode fusion kombinerer Safety og Security i ét system.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: