Ostfildern, 15. jan. 2019

Ny kvalifikation til "CECE – Certified Expert in CE Marking" - CE-mærkning på højeste niveau

Pilz supplerer sit internationale kursusprogram med endnu en TÜV-certificeret kvalifikation: Den nye videreuddannelse til "CECE – Certified Expert in CE Marking" formidler ekspertviden om alle nødvendige trin på vejen til CE-mærkning.

Alle maskiner, som er markedsført første gang i det europæiske erhvervs- og handelsområde efter den 1.1.1995, er omfattet af maskindirektivet (aktuelt gældende version 2006/42/EF) og skal dermed være CE-mærket – uanset produktionssted. Den overensstemmelsesvurderingsproces, som skal gennemføres i forbindelse med dette, forudsætter detaljeret viden om de nødvendige trin.

Komplet viden – om alle maskiner
Kvalifikationen "CECE – Certified Expert in CE Marking" formidler den nødvendige viden, så du kan foretage CE-mærkninger af nye, eksisterende og ændrede maskiner i overensstemmelse med gældende retspraksis og standarder. Dermed henvender programmet sig især til maskinproducenter, importører og integratorer samt til personer, som deltager i CE-processen på den driftsansvarliges side.
Uddannelsen dækker den komplette CE-mærkningsproces for alle maskintyper – ud fra en virtuel maskinmodel anskueliggøres vejen fra risikovurdering til anbringelse af CE-mærkaten. Deltagerne nyder godt af undervisernes årelange praktiske erfaring og kan takket være de detaljerede applikationseksempler og deltagelsen i de forskellige praksis-workshops under uddannelsen omsætte det, de har lært, direkte til praksis.

Globalt anerkendt
Kvalifikationen har et internationalt sigte. Det betyder, at datterselskaber i Pilz-gruppen uddanner deltagerne over hele verden på deres respektive sprog og på et standardiseret niveau.
Når uddannelsesprogrammet er afsluttet, tager deltagerne en multiple-choice-test. Når prøven er bestået, får deltagerne det globalt anerkendte
TÜV-NORD-certifikat som "CECE – Certified Expert in CE Marking".

Sæt virksomhedsstandarder
Kvalifikationen giver ikke kun mening for enkeltpersoner: Internationalt aktive virksomheder kan etablere kvalifikationen som intern standard i virksomheden. Dermed skaber du et ensartet niveau for alle afdelinger med hensyn til CE-mærkningsprocessen, hvor der tages hensyn til de relevante standarder og direktiver.

Med videreuddannelsen til
Med videreuddannelsen til

Med videreuddannelsen til "CECE – Certified Expert in CE Marking" opnår deltagerne den højest mulige kvalifikation inden for CE-mærkning.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: