Ostfildern, 1. aug. 2018

Er du klar til den digitale tidsalder inden for jernbaneteknikken - InnoTrans 2018: Pilz viser omfattende Industri 4.0-løsninger til jernbanen

På InnoTrans 2018 fra den 18.-21. september 2018 viser automatiseringsvirksomheden Pilz sit omfattende udvalg af løsninger til digitalisering i toget eller på jernbanestrækningen. Ud over styringsløsninger med automatiseringssystemet PSS 4000-R tilbyder Pilz også komplette løsninger og styringsskabe med færdig ledningsføring. I forbindelse med InnoTrans Convention giver Pilz den 21. september i dialogforummet ”Innovationsveje 4.0 – VDB-fremtidsværksted" (VDB = Verband Deutsche Bahnindustrie e.V.) inspiration til emnet ”Industri 4.0 - Jernbane 4.0: Muligheder for små og mellemstore virksomheder.”

Løsninger fra Pilz kan anvendes i applikationer indtil det højeste sikkerhedsintegritetstrin SIL 4, opfylder kravene i standarderne fra CENELEC og understøtter den åbne RaSTA-protokol.

Industriel automatiseringsteknik på jernbaneniveau
Til modernisering og udbygning af jernbanernes infrastruktur satser Pilz på åben, industrielt gennemprøvet automatiseringsteknik. På InnoTrans viser Pilz ved hjælp af modeller, hvordan jernbaneoverskæringer eller sporskiftestyringer kan automatiseres med automatiseringssystemet PSS 4000-R. Dermed overvåger PSS 4000-R f.eks. ved jernbaneoverskæringen bomdrev samt bommenes yderpositioner og frirummet mellem bommene, og ved sporskifte overvåges yderpositioner og låse samt signaler.

Systemet består for det første af universelt anvendelige styringer, der allerede er gennemprøvet af jernbanen og er modstandsdygtige over for elektromagnetiske forstyrrelser, ekstreme temperaturer og mekaniske belastninger. For det andet understøtter softwareværktøjer både planlægning og drift: I Berlin giver Pilz et overblik over softwareplatformen PAS4000 til udarbejdelse, konfiguration og parametrering samt den webbaserede visualiseringsløsning PASvisu til betjening af anlæg, overvågning, analyse og vedligeholdelse – også på afstand. Dermed kan brugerne gøre deres projekter hurtigere lige fra engineering over runtime til vedligeholdelse. Fordel: Hurtig registrering og lokalisering af driftsforstyrrelser og fejl.

I netværk og alligevel beskyttet
På vej mod Skinne 4.0 spiller emnerne netværk og security en stor rolle. På InnoTrans kan du se en monitoring-løsning, som består af automatiseringssystemet PSS 4000-R, visualiseringssoftwaren PASvisu og IloT-Gateway Revolution Pi. Ilot-Gateway sender data fra styringen som f.eks. vibrationer, strømforbrug og tider til operatørens cloud. Operatøren har dermed adgang til disse data, uanset hvor han befinder sig i verden, og kan på baggrund heraf f.eks. fastlægge, hvornår næste vedligeholdelse skal udføres.

Pilz SecurityBridge giver den nødvendige beskyttelse mod manipulationer og uvedkommende adgang til styringer fra Pilz. I modsætning til generiske firewalls skal SecurityBridge ikke gennemgå en besværlig konfiguration og er således let at tage i brug efter plug-and-play-princippet.

Sensorer med mange muligheder
Den sikre regulerede adgang til farlige steder og områder samt adgangsbeskyttelse kræver sikker sensorteknologi. På InnoTrans viser Pilz ved hjælp af en beskyttelsesdørsmodel forskellige sensorteknologier: Hertil hører sikkerhedskontakter og komplette beskyttelsesdørssystemer til overvågning af positioner og afskærmninger. Optiske og taktile sensorer som lysbomme, kamerasystemer og dynamiske trædemåtter egner sig til overvågning af arealer eller rum og kan således anvendes mange steder – ikke kun i værkstedet, men også på eller ved siden af skinnekøretøjerne.

”Pilz er partner for standardiserede, sikre industrikomponenter og -systemer inden for jernbaneteknikken. Modulær hardware og enkel programmering gør vores løsninger yderst fleksible. Derfor benytter kunder inden for jernbaneindustrien over hele verden vores komponenter og systemer i mange forskellige applikationer. Vi tilbyder kundeorienterede løsninger til jernbaneindustrien i over 50 lande”, forklarer Susanne Kunschert, direktør og medejer af Pilz.

På InnoTrans 2018 finder du Pilz i hal 6.2, på stand 241
Få mere at vide om messedeltagelsen på: https://www.pilz.com/de-DE/innotrans

Automatiseringssystemet PSS 4000-R anvendes over hele Europa til sikring af bevogtede og ubevogtede jernbaneoverskæringer og varetager f.eks. styrings- og sikkerhedsopgaver.
Automatiseringssystemet PSS 4000-R anvendes over hele Europa til sikring af bevogtede og ubevogtede jernbaneoverskæringer og varetager f.eks. styrings- og sikkerhedsopgaver.

Automatiseringssystemet PSS 4000-R anvendes over hele Europa til sikring af bevogtede og ubevogtede jernbaneoverskæringer og varetager f.eks. styrings- og sikkerhedsopgaver.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: