Danmark | dansk

Ostfildern, 29. maj 2018

Større effektivitet og højere sikkerhed på presser! - Pilz udvider de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 med de bipolare halvlederudgangsmoduler PNOZ m EF 8DI2DOT

Det nye bipolare halvlederudgangsmodul PNOZ m EF 8DI2DOT til de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 fra Pilz garanterer en sikker overvågning af mekaniske presser. Dermed kan både pressesikkerhedsventiler og andre aktuatorer, der skal omskiftes bipolart, styres enkelt og sikkert. På denne måde kan driften af mekaniske presser ikke blot styres mere sikkert, men også væsentligt mere produktivt.

De nye bipolare moduler hjælper brugere, der fokuserer på deres pressers effektivitet.

Ét modul til alle sikkerhedsfunktioner
Mange funktioner – én løsning: Det nye bipolare halvlederudgangsmodul har to sikkerhedsudgange med halvlederteknik, som anvendes til styring af pressesikkerhedsventiler eller andre aktuatorer, som skal omskiftes bipolart. De otte indgange i det nye modul kan konfigureres med en individuel filtertid for at muliggøre en uforstyrret drift med forskellige indgangssignaler. Afhængigt af anvendelse opnås PL e i henhold til EN/ISO 13849-1 og SIL CL 3 i henhold til IEC 62061. I forbindelse med det ene af PNOZmulti-2-basismodulerne er det således muligt med det nye halvlederudgangsmodul PNOZ m EF 8DI2DOT at overvåge en komplet presses sikkerhedsfunktioner på en sikker måde.

Alsidigt udvalg af "presse"-moduler
Certificerede pressemoduler i softwareværktøjet PNOZmulti Configurator gør anvendelsen enkel og rentabel. Det er helt enkelt at konfigurere driftstyper som klargøringsdrift, automatik og enkeltslag, overvågning af et mekanisk kamskiveværk og af berøringsfrit fungerende beskyttelsesanordninger. Det samme gælder for omdrejningsovervågning til overvågning af mekanisk kraftoverførsel for akselbrud, styring af pressesikkerhedsventilen samt udløsning af slag ved hjælp af tohåndsbetjeningsanordning. Korte engineering-tider ved planlægning og projektering hjælper med at spare tid og holde udgifterne nede.

Alt er i takt, også ved mere komplekse applikationer
For hvert udvidelsesmodul konfigureres der et selvstændigt modulprogram mIQ med detaljerede, modulspecifikke indstillinger og 256 ekstra forbindelseslinjer i softwareværktøjet. Brugerprogrammet består her af et hovedprogram og et eller flere modulprogrammer. Konfigurationen af presse-elementerne sker direkte i modulprogrammet, og programbearbejdningen afvikles derefter decentralt i modulet. Herved opnås der en klart kortere cyklustid på ca. 3 ms.
Udgangsaktiveringen er meget hurtig, og der er mulighed for reaktionstider på < 8 ms. Det medfører, at presser hurtigere kan frakobles, hvilket øger sikkerheden for operatøren.

Yderligere oplysninger om udvidelsesmodulerne til de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2

Det nye bipolare halvlederudgangsmodul PNOZ m EF 8DI2DOT til de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 sørger for en komplet presses sikkerhed.
Det nye bipolare halvlederudgangsmodul PNOZ m EF 8DI2DOT til de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 sørger for en komplet presses sikkerhed.

Det nye bipolare halvlederudgangsmodul PNOZ m EF 8DI2DOT til de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2 sørger for en komplet presses sikkerhed.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: