Danmark | dansk

Ostfildern, 13. nov. 2017

De konfigurerbare, sikre små styringer PNOZmulti 2 med nye Motion Monitoring-overvågningsfunktioner - Grand SLA-M og SAR-M til drev

Nu kan du få to nye sikkerhedsfunktioner til drevovervågning til Motion Monitoring-modulerne PNOZ m EF 1MM og 2MM, som anvendes til de konfigurerbare, sikre små styringer PNOZmulti 2: Til sikkert begrænset acceleration er det SLA-M (Safely Limited Acceleration) og til sikkert accelerationsområde er det SAR-M (Safe Acceleration Range). De nye Motion Monitoring-funktioner er til rådighed fra PNOZmulti Configurators softwareversion 10.6. De giver maskiner og anlæg ekstra sikkerhed og produktivitet.

Acceleration uden risiko
Motion Monitoring-udvidelsesmodulerne indeholder sikkerhedsfunktioner i overensstemmelse med EN 61800-5-2 til sikker bevægelsesovervågning.
SLA-M-funktionen foretager sikker overvågning af drevets maksimale acceleration og forhindrer, at motoren overskrider den fastlagte accelerationsbegrænsning. SAR-M-funktionen sørger for, at den sikkert overvågede acceleration befinder sig inden for fastlagte grænseværdier. På denne måde kan akse-applikationer, som f.eks. handling- og spindelakser, overvåges sikkert i alle brancher, bl.a. vindkraft.

Software, der sætter ting i bevægelse
Alle sikkerhedsfunktioner konfigureres i forbindelse med PNOZmulti 2 via softwareværktøjet PNOZmulti Configurator. Via softwareværktøjet kan du helt enkelt fastlægge grænseværdier og -områder. Til Motion Monitoring-modulerne konfigureres der et selvstændigt modulprogram med navnet mIQ, som derefter køres lokalt på modulet. Det er muligt at udføre fingranuleret konfiguration af flere overvågningsområder. Og med 256 ekstra forbindelseslinjer er der mulighed for et større applikationsprogram. Derudover sørger modulprogrammet for sikkert forsinket slukning i tilfælde af, at der opstår fejl på basismodulet. På denne måde giver modulprogrammet større fleksibilitet og sørger for, at reaktionstiden falder betydeligt.

Funktionsalsidighed for sikkerhed
Den sikkert begrænsede acceleration samt det sikre accelerationsområde supplerer de allerede eksisterende sikkerhedsfunktioner Sikkert stop 1 (SS1), Sikkert stop 2 (SS2), Sikkert hastighedsområde (SSR), Sikker hastighedsovervågning (SSM) samt Sikker bevægelsesretning (SDI) og Sikkert driftsstop (SOS). Disse funktioner er til rådighed fra hardwareversion 2.2. og garanterer, at drevapplikationen kun har få stilstandsperioder.

Forskellige moduler til forskellige opgaver
Motion Monitoring-modulet PNOZ m EF 1MM kan overvåge en akse, og PNOZ m EF 2MM overvåger 2 akser. Modulerne sender status for de overvågede værdier til basismodulet. Værdierne kan videresendes til en overordnet styring via et feltbusmodul. Udvidelsesmodulerne opfylder kravene i EN IEC 61508 op til SIL 3 og i EN ISO 13849-1 op til PL e. På denne måde kan farlige bevægelser overvåges komfortabelt og sikkert.

Du kan få yderligere oplysninger om produktet på www.pilz.com, webkode web150385

Du finder Pilz på SPS IPC Drives i hal 9 på stand 370. Du kan få yderligere oplysninger på: www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives

 

Til Motion Monitoring-modulerne PNOZ m EF 1MM og 2MM til de konfigurerbare, sikre små styringer PNOZmulti 2 fås der nu to nye sikkerhedsfunktioner til drevovervågning.
Til Motion Monitoring-modulerne PNOZ m EF 1MM og 2MM til de konfigurerbare, sikre små styringer PNOZmulti 2 fås der nu to nye sikkerhedsfunktioner til drevovervågning.

Til Motion Monitoring-modulerne PNOZ m EF 1MM og 2MM til de konfigurerbare, sikre små styringer PNOZmulti 2 fås der nu to nye sikkerhedsfunktioner til drevovervågning.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: