Danmark | dansk

Ostfildern, 7. sep. 2017

Pilz hjælper med den internationale overensstemmelsesvurdering: Den sikreste vej til maskiner i overensstemmelse med NR-12 til Brasilien – maskinsikkerhed: Pas til Rio

Pilz udvider sit program af serviceydelser med internationale overensstemmelsesvurderinger: Automatiseringsvirksomheden hjælper nu også sine kunder med at få deres maskiner bragt i overensstemmelse med NR-12 og giver på denne måde maskinproducenter og brugere over hele verden adgang til det brasilianske marked. Årsag: Hvis man som producent sælger maskiner til Brasilien, skal man levere dem i en tilstand, hvor de er i overensstemmelse med den brasilianske reguleringsstandard (Norma Regulamentadora) NR-12. Driftsansvarlige for maskiner i Brasilien har til gengæld i henhold til NR-12 pligt til at træffe beskyttende foranstaltninger for deres arbejdstagere.

Pilz tilbyder nu en serviceydelsespakke til den pågældende overensstemmelsesvurderingsproces. På første trin overtager Pilz den nødvendige risikovurdering, derefter fastlægger de overensstemmelsen med Health & Safety-kravene i NR-12 og validerer maskinen hos producenten. Efter oversættelse af alle nødvendige dokumenter til portugisisk overtager Pilz den komplette proces med registreringen i overensstemmelse med NR-12 hos de brasilianske myndigheder. Automatiseringsvirksomheden tilbyder også hjælp i forbindelse med idrifttagningen og den afsluttende validering af maskinen i Brasilien.

Lokal viden, efterspurgt over hele verden
Pilz kan sikre ensartet overensstemmelse med NR-12 for sine internationalt aktive kunder i alle deres datterselskaber. Til dette formål tilbyder virksomheden kunderne denne serviceydelse i en ensartet international udgave sammen med en lokal partner. Rundt omkring i de enkelte lande udnytter eksperterne fra Pilz den omfattende knowhow hos kollegerne i Brasilien: Pilz Brasilien er officielt akkrediteret som "Professional Legalmente Habilitado", hvilket gør, at de må levere serviceydelser, der er i overensstemmelse med NR-12, til brugere og maskinproducenter.
"Pilz er i stand til at anvende og stille lokal viden til rådighed samt arbejde med samme professionalisme og kvalitet på tværs af landegrænser", fremhæver Renate Pilz, bestyrelsesformand. "Ud over CE-mærkningen for Europa kan vi nu give kunder over hele verden adgang til det brasilianske marked."

NR-12: Pas til maskiner
I Brasilien fastlægger de reguleringsstandarder, der er kendt som NR, metoder til at sørge for sikkerhed på arbejdspladsen. I alt findes der 34 NR'er, der regulerer sikkerheden. NR-12, der omhandler maskiner og anlæg, ligner på en vis måde det europæiske maskindirektiv 2006/42/EF, men omfatter bl.a. også specifikke krav fra internationale type-B- og type-C-standarder.
Så længe kravene i NR-12 ikke er komplet opfyldt og formelt dokumenteret, accepteres maskinerne ikke i Brasilien. Ved at udarbejde sådanne "pas til maskiner" gør Pilz det lettere for virksomheder, der ønsker at eksportere maskiner, at få adgang til nye markeder.

Pilz hjælper dig lige fra risikovurderingen til sikkerhedsvalideringen for at sikre, at maskinerne er i overensstemmelse med kravene i NR-12 i Brasilien.
Pilz hjælper dig lige fra risikovurderingen til sikkerhedsvalideringen for at sikre, at maskinerne er i overensstemmelse med kravene i NR-12 i Brasilien.

Pilz hjælper dig lige fra risikovurderingen til sikkerhedsvalideringen for at sikre, at maskinerne er i overensstemmelse med kravene i NR-12 i Brasilien.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: