Danmark | dansk

Ostfildern, 29. mar. 2017

Sikkerheds-laserscanneren PSENscan fra Pilz udvider automatiseringsporteføljen – serieforbundet mere produktivt i 2-D

Den nye sikkerheds-laserscanner PSENscan fra Pilz overvåger op til tre separate zoner samtidigt og sikkert og øger dermed anlægs produktivitet betydeligt. Du kan serieforbinde op til fire sikkerheds-laserscannere efter master-slave-princippet, hvilket reducerer arbejdet med ledningsføring og klargøring væsentligt. Takket være den frie konfiguration af advarsels- og beskyttelseszonerne samt tilpasningen til de eksisterende bygningsmæssige forhold kan PSENscan integreres helt enkelt i mange forskellige applikationer.

Pilz supplerer sin automatiseringsportefølje med den nye produktgruppe af fleksibelt konfigurerbare sikkerheds-laserscannere: Anvendelsesspektret rækker fra stationær arealovervågning over førerløse transportsystemer til menneske-robot-samarbejde. Sammen med de konfigurerbare små styringer PNOZmulti eller styringerne i automatiseringssystemet PSS 4000 fra Pilz får du en rentabel, komplet løsning fra samme leverandør.

Minimalt arbejde for maksimal sikkerhed
Sikkerheds-laserscanneren har todimensionel arealovervågning med en stor åbningsvinkel på 275°: Applikationer, hvor flere sider af en maskine eller et førerløst transportsystem, der støder op mod hinanden, skal overvåges, kan dermed implementeres med et mindre antal moduler sammenlignet med en 180°-scanner. Det reducerer investeringsomfanget og øger applikationens rentabilitet.
PSENscan kan her anvendes fleksibelt i forskellige situationer, fordi du kan gemme forskellige zonekonfigurationer. F.eks. kan du definere sikkerheds- og advarselszoner med forskellige størrelser til klargørings- og produktionsdrift eller tilpasse zonerne til det emne, der aktuelt bearbejdes. Den fleksible og enkelt implementerbare tilpasning til forskellige bygningsmæssige forhold sparer tid og arbejde i klargøringsdrift.

Scanner for mere ydelse
Du kan overvåge op til tre separate zoner samtidig og indstille op til 70 konfigurationer, som du kan skifte mellem. På denne måde bliver applikationen mere produktiv. Serieforbindelsen efter master-slave-princippet – der er mulighed for op til fire scannere – reducerer arbejdet med ledningsføring og klargøring betydeligt.
Derudover kan man med en rækkevidde for beskyttelsesområdet på 3 til 5,5 meter dække selv store arealer med kun et modul. Advarselsområdet, der dækker op til 20 meter, gør det muligt at advare en person rettidigt, f.eks. med et akustisk signal, eller udløse en reaktion på maskinen, f.eks. en hastighedsreduktion. Dette beskytter applikationen mod stilstand og øger samtidig sikkerheden og produktiviteten.

Udform Safe Laser-automatisering fleksibelt
Softwareværktøjet PSENscan Configurator anvendes til konfiguration af PSENscan. Til dette formål forbindes PSENscan med konfigurationscomputeren via Ethernet-porten. Med softwareværktøjet kan du fleksibelt oprette sikkerheds- og advarselszoner og foretage alle andre indstillinger. Sikkerheds-laserscanneren registrerer med en indlæringstilstand faste forhindringer i sine omgivelser, som så på forhånd kan udelukkes fra overvågningszonerne. Dette forenkler klargøringen og afkorter tidsforbruget til idrifttagning.
Eftersom den komplette konfiguration kan gemmes på et udskifteligt hukommelsesmodul, kan den nye scanner ved udskiftning blot udstyres med det eksisterende hukommelsesmodul. Derfor er en ny konfiguration ikke nødvendig.

Sensibel, men modstandsdygtig mod støv
Sikkerheds-laserscanneren PSENscan er ikke kun konstrueret til kapslingsklasse IP65, men hele modulets opbygning er optimeret på en sådan måde, at fejl, der udløses på grund af støvpartikler, registreres og dermed undgås. Statusinformationer og fejlmeddelelser, som f.eks. opfordring til rengøring, vises af modulet på det integrerede display. Hvis personer eller objekter befinder sig i advarsels- eller sikkerhedszonen, signaleres det på displayet med en henvisning på kulørt baggrund, således at den også er tydelig på lang afstand. Dermed sørger PSENscan for stor tilgængelighed.

Yderligere oplysninger om produktet finder du under www.pilz.com/de-DE/eshop/00106002197131/PSENscan-Safety-Laser-Scanner

Pilz udstiller i hal 9 på stand D17. Yderligere informationer om Pilz's messeoptræden på adressen: www.pilz.com/interpack

Den nye sikkerheds-laserscanner PSENscan fra Pilz overvåger op til tre separate zoner sikkert. Det øger laserunderstøttede applikationers produktivitet betydeligt.

Den nye sikkerheds-laserscanner PSENscan fra Pilz overvåger op til tre separate zoner sikkert. Det øger laserunderstøttede applikationers produktivitet betydeligt.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: