Danmark | dansk

Ostfildern, 29. mar. 2017

Pilz opnår for første gang en omsætning på over 300 millioner euro og investerer i forskning og udvikling i hovedsædet – "Vi former forandringen"

Virksomhedsgruppen under Pilz GmbH & Co. KG er i det forløbne regnskabsår vokset yderligere: Automatiseringsvirksomheden fra Ostfildern ved Stuttgart øgede både omsætningen til 306 mio. euro og antallet af medarbejdere til ca. 2.200 i nu 40 datterselskaber. Pilz investerer for øjeblikket ca. syv millioner euro i udbygning af områderne forskning og udvikling i hovedsædet i Ostfildern. I slutningen af 2017 siger Renate Pilz, formand for bestyrelsen, farvel til den aktive forretning og overlader helt ledelsen af familievirksomheden til datteren Susanne Kunschert og sønnen Thomas Pilz.

"Industrien befinder sig i en forandringsproces. Tilslutning til netværk og digitalisering af forretningsprocesserne ændrer ikke kun produktionen, men også den måde, vi samarbejder på. Vi er godt forberedt på at forme denne forandring", forklarede Renate Pilz, bestyrelsesformand for Pilz GmbH & Co.KG, også med henvisning til resultaterne af regnskabsåret 2016.

Pilz øgede sin omsætning i regnskabsåret 2016, så den for første gang nåede op over 300 millioner euro: Den steg med 6,2 procent til 306 mio. euro. På skæringsdatoen 31.12.2016 beskæftigede virksomheden 2.172 medarbejdere (+6,9 procent) i datterselskaber i 40 lande over hele verden. I hovedsædet i Ostfildern var der i slutningen af 2016 1.025 medarbejdere, heraf 38 lærlinge. I 2017 vil Pilz skabe flere arbejdspladser i virksomhedsgruppen, især inden for områderne kundesupport og udvikling.

Investering i forskning og udvikling
Pilz understreger igen med en andel til forskning og udvikling på 19,8 procent i 2016 i forhold til omsætningen sin ambition om at være en af de mest innovative virksomheder inden for automatiseringsteknik. Automatiseringsvirksomheden investerer for øjeblikket 7 millioner euro
i forskning og udvikling i hovedsædet i Ostfildern: Ud over opstarten af produktionen i det nye Peter Pilz produktions- og logistikcenter ombygger den mellemstore virksomhed det tidligere produktionsområde til et topmoderne forsknings- og udviklingscenter. Når byggeriet er afsluttet, vil ca. 330 ingeniører udvikle nye teknologier og produkter til fremtidens automatisering på 7.300 kvm.

Kundeorientering i centrum
I 2016 kunne Pilz endnu en gang øge sin eksportandel med 0,3 procentpoint til 71,2 procent. For at kunne vokse internationalt investerer den globalt anerkendte "ambassadør for sikkerhed" i udbygningen af sit salgs- og servicenetværk: Med den festlige åbning af Pilz South East Asia i 2016 har Pilz øget antallet af datterselskaber til 40. Samtidig intensiverer familievirksomheden med nyåbningen af mange afdelinger i eksisterende datterselskaber sin kundeservice disse steder. "Digitale forretningsprocesser kan ikke erstatte kundekontakt", siger bestyrelsesformanden.

I 2016 opnåede Pilz ca. 75 procent af omsætningen i Europa, ca. 15 procent i Asien og knap 10 procent i Amerika. Blandt datterselskaberne med størst vækst i 2016 er ud over de asiatiske lande også virksomhederne i Indien, Brasilien og Sydeuropa.

Robotteknik som fremtidsmarked
Pilz tilbyder løsninger til automatisering, hvor sikkerhed er kernekompetencen og en del af alle løsningerne. Sikker styringsteknik er som før den vigtigste del af omsætningen. Men også områderne sensorteknologi og drevteknik bidrager i stigende grad til væksten.

I 2016 udgjorde produktområdet styringsteknik sammen med drevteknik i absolutte tal stadig den vigtigste del af omsætningen (66 procent) hos Pilz, men i mellemtiden bidrager områderne sensorteknologi (15 procent) og serviceydelser (13 procent) med tocifrede tal til en betydelig del af omsætningen. Programmet med serviceydelser som rådgivning, engineering og uddannelse har hos Pilz i mange år båret en stabil del af væksten. Her er den videre udvikling af sikker robotteknik af særlig betydning: Den stigende anvendelse af robotter i industrimiljøer hænger i stigende grad sammen med så tæt et samarbejde som muligt mellem menneske og maskine. Pilz har her i de senere år etableret sig som ekspert for sikkerhed og hjælper f.eks. førende tyske bilproducenter med at implementere samarbejdet mellem mennesker og robotter.

Pilz gennemfører generationsskifte bevidst og vellykket
I slutningen af 2017 siger Renate Pilz, formand for bestyrelsen, farvel til sin aktive rolle i bestyrelsen, og overlader Pilz til datteren Susanne Kunschert og sønnen Thomas Pilz. Forretningsområdet "Marked", som Renate Pilz er ansvarlig for indtil slutningen af 2017, overlader hun i 2018 til sin datter Susanne Kunschert.

"Fremover tager mine børn sig fuldt ud af ledelsen af familievirksomheden: De fører virksomheden videre på den gode og velkendte måde med basis i vores værdier og strategi", forklarer Renate Pilz.

"Vi former forandringen": Sikker robotteknik er et af fremtidsmarkederne for automatiseringsvirksomheden Pilz

"Vi former forandringen": Sikker robotteknik er et af fremtidsmarkederne for automatiseringsvirksomheden Pilz

I slutningen af 2017 siger Renate Pilz, formand for bestyrelsen, farvel til den aktive forretning og overlader helt ledelsen af familievirksomheden til datteren Susanne Kunschert og sønnen Thomas Pilz.

I slutningen af 2017 siger Renate Pilz, formand for bestyrelsen, farvel til den aktive forretning og overlader helt ledelsen af familievirksomheden til datteren Susanne Kunschert og sønnen Thomas Pilz.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: