Danmark | dansk

Ostfildern, 19. jul. 2016

Pilz på InnoTrans 2016 i Berlin (20.-23. september), hal 6.2, stand 405 – digital styringsteknik til togtrafik: Sikkert og rentabelt

På messen InnoTrans 2016 viser automatiseringsvirksomheden Pilz, hvordan industrigennemprøvet automatiseringsteknik kan anvendes inden for jernbaneområdet. På messen fokuserer Pilz på automatiseringssystemet PSS 4000-R, der bruges til at overføre mekanismerne fra Industrie 4.0 til jernbaneteknikken. Løsninger fra Pilz kan anvendes i applikationer indtil det højeste sikkerhedsintegritetstrin SIL 4, opfylder kravene i standarderne fra CENELEC og understøtter den åbne RaSTA-protokol. Pilz sørger på messen for, at de besøgende ved hjælp af virtual reality kan opleve de mange anvendelsesmuligheder med styringsløsningerne fra Pilz.

"Pilz er jernbaneindustriens partner, når det drejer sig om sikker automatisering. Med vores produkter og systemer kan styringsopgaver på strækningen, på toget og applikationer i nærheden af banen løses effektivt og samtidig opfylde de høje sikkerhedskrav", forklarer Renate Pilz, bestyrelsesformand for Pilz GmbH & Co. KG.

Hurtig engineering samt optimeret diagnose og vedligeholdelse

Automatiseringssystemet PSS 4000-R, som vises i Berlin, opfylder de særlige krav inden for togtrafikken. Det består for det første af universelt anvendelige styringer, der er modstandsdygtige over for elektromagnetiske forstyrrelser, ekstreme temperaturer og mekaniske belastninger. For det andet er softwareplatformen PAS4000 til rådighed i automatiseringssystemet, hvor det kan bruges til oprettelse, konfiguration og parametrering. Forskellige editorer reducerer projekteringsarbejdets omfang, forbedrer diagnosemulighederne samt forenkler service og vedligeholdelse. Den samlede løsning opfylder sikkerheds- og miljøkravene indtil SIL 4 i overensstemmelse med CENELEC 5012x.

På vej mod Skinne 4.0

Automatiseringssystemet PSS 4000 gør det muligt også at styre forgrenede og komplekse anlæg på en overskuelig måde. Systemet anvender distribuering af styringsintelligensen i arbejdsområdet og modulær opbygning af anlæg. Pilz overfører dermed centrale elementer fra Industrie 4.0 til kravene inden for togtrafikken.

PSS 4000-R kan anvendes i forskellige applikationer med forskellige sikkerhedsintegritetstrin i forbindelse med togdrift. Hertil hører styrings- og overvågningsfunktioner i signalsystemer, som f.eks. signalovervågning ved jernbaneoverskæringer, styrings- og sikkerhedsteknik samt omkobling af signalsystemer. Endvidere kan man implementere styringsfunktioner på skinnekøretøjer og arbejdsmaskiner til skinnelægning. På messen kan de besøgende ved hjælp af virtual reality (VR) opleve de mange forskellige anvendelsesområder og muligheder: VR-brillerne viser de besøgende de forskellige detaljer i en jernbaneapplikation, som de kan undersøge og bevæge sig rundt i.

"Industrihjørnet" til nye applikationer

Pilz's messedeltagelse afrundes med et "industrihjørne". Her viser virksomheden andre industrielt gennemprøvede produkter og systemer, som kan bruges til at løse sikkerhedsrelevante applikationer inden for jernbaneområdet. Blandt de udstillede produkter er der bl.a. tvangskoblinger til beskyttelsesdøre samt tekstil med sensorfunktioner, der kan anvendes i dørområdet til beskyttelse af passagererne.

Pilz udstiller på InnoTrans 2016 i hal 6.2 på stand 405.

Yderligere oplysninger under: https://www.pilz.com/de-DE/innotrans

Automatiseringsvirksomheden Pilz tilbyder industrigennemprøvede løsninger til overvågning af jernbaneoverskæringer, sikre sporskifter og beskyttelse i forbindelse med persontransport. Foto: vitalytitov/Depositphotos.com
Das Automatisierungsunternehmen Pilz bietet industrieerprobte Lösungen für die Überwachung von Bahnübergängen, sichere Weichenstellung und den Schutz in der Personenbeförderung. Foto: vitalytitov/Depositphotos.com

Das Automatisierungsunternehmen Pilz bietet industrieerprobte Lösungen für die Überwachung von Bahnübergängen, sichere Weichenstellung und den Schutz in der Personenbeförderung. Foto: vitalytitov/Depositphotos.com

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: