Danmark | dansk

Ostfildern, 9. maj 2016

Pilz på Automatica 2016 i München (21.-24. juni), hal B4, stand 500 – menneske og robot nærmer sig med sikkerhed hinanden

På messen Automatica fokuserer Pilz på det sikre menneske-robot-samarbejde (MRK). Ved hjælp af to modelanlæg viser automatiseringsvirksomheden de muligheder, der allerede nu findes for sikkert menneske-robot-samarbejde, og ser desuden på fremtidige sikkerhedsteknologier. Pilz præsenterer for første gang sit kollisionsmåleapparat til validering af menneske-robot-samarbejde i overensstemmelse med den nye standard ISO/TS 15066.

"Der findes ingen sikre robotter, kun sikre robotapplikationer. Sikkerhed opstår gennem samspillet mellem normative rammebetingelser, risikoanalysen, som foretages ud fra rammebetingelserne, valget af en robot med de passende sikkerhedsfunktioner samt de passende yderligere sikkerhedskomponenter og til sidst valideringen", forklarer Thomas Pilz, direktør og medejer af Pilz GmbH & Co. KG.

Pilz stiller som udbyder af løsninger de passende serviceydelser samt produkter og systemer til sikre robotapplikationer til rådighed. Virksomheden hjælper brugerne med en portefølje af serviceydelser, der er tilpasset til et robotsystems forskellige livsfaser: fra procesanalyse over risikovurdering til CE-mærkning. Serviceprogrammet afrundes af et særligt kursustilbud om emnet Robot Safety.

Pilz har udviklet et praktisk kollisionsmåleapparat til valideringen, der er udstyret med fjedre og passende sensorer. På denne måde kan de kræfter, der påvirker menneskets krop, registreres nøjagtigt ved kollision med en robot og sammenlignes med grænseværdierne fra den nye standard ISO/TS 15066. Pilz præsenterer kollisionsmåleapparatet og dets anvendelse på Automatica for første gang.

Menneske-robot-samarbejde uden berøringsangst
De besøgende på Pilz' messestand oplever i München, hvordan menneske og maskine kan arbejde sikkert sammen uden afskærmende beskyttelsesbarrierer: For det første viser Pilz en applikation med menneske-robot-samarbejde til egenskabskontrol, der sikres ud fra princippet for effekt- og kraftbegrænsning. Applikationen består af en industrirobot med følesanser samt Pilz-produkter: Heriblandt styringerne PSS og PNOZmulti, driftstypevælgeren PITmode samt det sikre 3D-kamerasystem SafetyEYE, der overvåger robottens arbejdsområde. Når der ikke befinder sig mennesker i robottens aktionsradius, øges dens arbejdshastighed og dermed processens produktivitet. Denne applikation er CE-certificeret og kan dermed allerede nu omsættes til praksis.

Fremtidens sikre sensorteknologi
Pilz giver med det andet robot-demonstrationsanlæg et kig ud i fremtiden og præsenterer forskellige teknologier fra virksomhedens forskningsprojekter. For det første er prototypen til en taktil stoftype, som Pilz har udviklet, lagt ud som trædemåtte foran robotten. Denne taktile sensorteknologi hjælper med visualisering og lokalisering af menneske og robot og er en lovende vej til mere dynamik inden for menneske-robot-samarbejde.

For det andet præsenterer Pilz sit egenudviklede, kompakte stereokamera. Med dette kamera er det muligt at planlægge en bane i realtid for at forhindre kollisioner mellem menneske og robot. Pilz har udviklet softwaremoduler til styringen, der arbejder på basis af Robot-Operating-System (ROS). Dermed viser automatiseringsvirksomheden, at det programmeringsmiljø, der hidtil kun har været kendt fra forskningen, også kan anvendes i industriapplikationer.

"Med vores forskningsarbejde inden for sikker robotteknologi understreger vi vores rolle som pioner inden for sikker automatiseringsteknik", forklarer Thomas Pilz. "Målet er at gøre nye teknologier industriegnede og modne til markedet. Med disse innovationer ønsker vi at løse de sikkerhedsopgaver, der opstår på grund af det tætte samarbejde mellem menneske og maskine".

Pilz udstiller på Automatica i hal B4 på stand 500.
Yderligere oplysninger under: https://www.pilz.com/de-DE/automatica

På vej til det sikre menneske-robot-samarbejde: På Automatica 2016 viser Pilz, hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med implementeringen.
På vej til det sikre menneske-robot-samarbejde: På Automatica 2016 viser Pilz, hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med implementeringen.

På vej til det sikre menneske-robot-samarbejde: På Automatica 2016 viser Pilz, hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med implementeringen.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: