Danmark | dansk

Ostfildern, 6. apr. 2016

Pilz øgede i 2015 omsætning, medarbejderantal og eksportandel – "Sund vækst af egen kraft"

Virksomhedsgruppen tilhørende Pilz GmbH & Co. KG, der ligger i Ostfildern ved Stuttgart, kan se tilbage på regnskabsåret 2015 med tilfredshed. Familievirksomheden øgede sin omsætning med 11 procent til 288 mio. euro. Antallet af medarbejdere steg sidste år også til en ny rekordværdi: Med 6 procent til 2.030. Pilz understreger med en andel til forskning og udvikling på 19,8 procent i 2015 i forhold til omsætningen sin ambition om at være en af de mest innovative virksomheder inden for automatiseringsteknik.

"Vi er meget tilfredse med, at vi har nået de mål, vi satte for 2015. Pilz er en sund virksomhed, der af egen kraft vokser på alle områder og i alle regioner", sammenfatter Renate Pilz, bestyrelsesformand for Pilz GmbH & Co.KG. "Vi har også ambitiøse mål for 2016, og derfor er vi glade for, at vi er startet godt i regnskabsåret 2016", siger hun.

Pilz ønsker at skabe flere arbejdspladser
Familievirksomheden beskæftigede i 2015 for første gang over 2.000 medarbejdere: Den 31.12. 2015 havde Pilz på verdensplan 2.030 medarbejdere. I hovedafdelingen i Ostfildern beskæftigede automatiseringsvirksomheden i slutningen af 2015 972 personer, heraf 35 lærlinge. Pilz ønsker at skabe flere arbejdspladser i 2016. Bl.a. stiller Pilz i år 12 uddannelsespladser til rådighed til industrierhverv samt til studerende fra Duale Hochschule Baden-Württemberg.

Aktiv for kunder over hele verden
Den væsentligste succesfaktor hos producenten af automatiseringsløsninger er og bliver den internationale orientering. I 2015 indtjente Pilz mere end 70 procent af omsætningen uden for Tyskland: Eksportandelen steg med 1,4 procentpoint til 70,9 procent. Pilz er således partner for den internationalt orienterede maskinproduktion og for globalt producerende virksomheder. "Vi er til rådighed for vores kunder i hele verden! Via vores datterselskaber kan vi ikke kun hjælpe med produkter, men også med vores omfattende knowhow. Det værdsætter vores kunder", forklarer Renate Pilz.

I 2015 opnåede Pilz ca. 74 procent af omsætningen i Europa, ca. 15 procent i Asien og knap 10 procent i Amerika. Virksomheden fik den største vækst i Asien, især i Korea, Japan og Kina. Med grundlæggelsen af yderligere datterselskaber i ASEAN-regionen udvider Pilz i 2016 de eksisterende forretningsforbindelser i Sydøstasien og er her fremover i stand til at betjene sine kunder direkte med komponenter, systemer og serviceydelser. Antallet af salgsselskaber stiger dermed til 40.
 
Produktporteføljen sikrer vedvarende succes
Porteføljen hos Pilz omfatter produkter fra områderne sensorteknologi, styrings- og drevteknik samt de passende serviceydelser i forbindelse med maskiners og anlægs livscyklus. Pilz tilbyder løsninger til automatisering, hvor sikkerhed er kernekompetencen og en del af alle løsningerne: Pilz kom i 1987 på markedet med PNOZ, verdens første sikkerhedsrelæ, og er indtil nu verdensmarkedets førende inden for dette produktsegment. I 2015 solgte "ambassadøren for sikkerhed" for første gang over en million af disse moduler, der overvåger sikkerheden på maskiner og i tilfælde af fare f.eks. sørger for, at maskinerne stopper sikkert.

I 2015 var produktområdet styringsteknik med drevteknik i absolutte tal stadig den vigtigste del af omsætningen (65 procent) hos Pilz, men allerede i dag bidrager områderne sensorteknologi (14 procent) og serviceydelser (12 procent) med tocifrede tal til omsætningen. "Vores produktportefølje er en sund blanding af produkter, der allerede er etableret på markedet og efterspørges kraftigt af kunder, og nye fremtidsrettede produkter, der giver et teknologisk fremskridt, forklarer Renate Pilz.

Som uafhængig mellemstor virksomhed, der fokuserer på innovationer, har Pilz i mange år kontinuerligt investeret ca. en femtedel af sin omsætning i forskning og udvikling. I 2015 var andelen til forskning og udvikling på 19,8 procent.
 
Industrie 4.0: Nye udfordringer for sikkerheden
Pilz udvikler intensivt automatiseringsløsninger til intelligent produktion i netværk. Gennem deltagelsen i organer og forskningssamarbejder som Smart Factory KL og Arena 2036 kommer Pilz også til at sætte standarder i fremtiden. Virksomheden fokuserer især på temaområdet Safety and Security. "Fremtidsprojektet Industrie 4.0 er fast forankret i vores virksomhed og i dens strategi", fremhæver Susanne Kunschert, direktør og medejer af Pilz GmbH & Co.KG, udviklingen i retning af Industrie 4.0.

Med sine produkter, især automatiseringssystemet PSS 4000, tilgodeser Pilz allerede i dag kravene fra fremtidens industri: På Hannover-messen præsenterer virksomheden de besøgende for en Industrie-4.0-produktionslinje. Komplet automatiseret med sensorer, styringer og drev fra Pilz anskueliggør det modulopbyggede modelanlæg, hvordan styringsopgaver takket være distribueret intelligens kan løses effektivt og brugervenligt.
 

Pilz udvikler automatiseringsløsninger til den digitale fabrik. Løsningerne anvendes også i virksomhedens egen produktion i netværk i hovedafdelingen i Ostfildern.
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: