Danmark | dansk

Ostfildern, 27. nov. 2015

Udveksling af informationer om Industrie 4.0 mellem Pilz og EU-kommissær Günther H. Oettinger: "De mellemstore virksomheder skal have en offensiv tilgangsvinkel til digitalisering"

Industrie 4.0 var i centrum, da Günther H. Oettinger, EU-kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfund, besøgte automatiseringsvirksomheden Pilz i Ostfildern. I hovedafdelingen åbnede han det nye undervisningsværksted hos Pilz, hvor fagpersonalet til fremtidens industri uddannes. Under sit besøg blev EU-kommissær Oettinger desuden orienteret om styringsløsninger til fabrikker integreret i netværk. Endelig fortalte Pilz som produktionsvirksomhed om mulighederne og udfordringerne for mellemstore virksomheder i forbindelse med Industrie 4.0. EU-kommissæren blev ledsaget af Guido Wolf (medlem af landdagen), CDU-spidskandidaten til landdagsvalget i Baden-Württemberg i 2016, samt Andreas Deuschle (medlem af landdagen).

"For at kunne klare sig i den globale konkurrence får de mellemstore virksomheder i Europa og Tyskland, som er dygtige til forskning, en særlig rolle. Hvis de har en offensiv tilgangsvinkel til industriens digitalisering, vil Europa kunne forsvare sin førende økonomiske rolle", er Günther H. Oettinger overbevist om. "Her har Pilz fingeren på pulsen i den europæiske og tyske udvikling", fremhævede han.

 "På fabrikkerne vil det fremover være digitale data og den effektive udveksling af disse data, der bestemmer produktionsprocessen. De udgør den egentlige værdi i proceskæden. Graden af netværk øges ikke kun, den bliver sågar selve målestokken for produktivitetsfremskridtet", understregede Renate Pilz, bestyrelsesformand for Pilz GmbH & Co.KG i en samtale med Günther H. Oettinger. "Den digitale transformation er dermed aktuelt industriens største udfordring", fortsatte Renate Pilz.

"Det afgørende er, at virksomheder som Pilz også i fremtiden kan bevare deres kundeorientering, for det er det, der skaber et tillidsforhold til kunder og ordregivere, hvilket i dag er vigtigere end nogensinde", sagde EU-kommissæren.

Udbyderen af sikre automatiseringsløsninger har siden 2010, dvs. helt fra starten, været med til at udforme Industrie 4.0 ved hjælp af sin deltagelse i forbundsregeringens forskningsunion, og forankret sikkerhed som fremtidsprojektets succeskritiske faktor. Pilz arbejder i organer som alliancen Industrie 4.0 under delstaten Baden-Württemberg, forskningsplatformene SmartFactory KL og forskningscampus'en Arena 2036 for at skabe fælles, praktisk gennemførlige standarder – og altid set ud fra Safety og Security.
 
Intelligente hoveder til "Smart Factory"
En vigtig ting for fremtidens industri er uddannelsen af fagfolk. Det duale uddannelsessystem med uddannelsesinstitutioner og virksomheder som partnere er en internationalt beundret og i stigende grad kopieret, tysk model.

Hos Pilz kunne EU-kommissær Oettinger selv danne sig et billede af uddannelsens kvalitet: I forbindelse med sit besøg åbnede han det nye undervisningsværksted, hvor familievirksomheden forbereder 35 lærlinge på fremtiden inden for håndværkserhverv. Lærlingene viste ud fra en selvbygget model, hvordan man allerede i dag med automatiseringsløsninger fra Pilz kan overvåge og styre hele anlæg via en almindelig tablet-computer. "For ungdommen er det en selvfølge at håndtere internet-teknologier. De vokser op med dem og bringer således også disse teknologier med ind i virksomhederne og fabrikshallerne", er Renate Pilz overbevist om.

Industrie 4.0 i produktionen hos Pilz
Günther H. Oettinger så også det nye Peter Pilz produktions- og logistikcenter i hovedafdelingen, som virksomheden tog i brug i starten af oktober. Her fremstiller Pilz intelligente styringer, sensorer og drev til maskin- og anlægsproduktion. Virksomheden bruger her digitaliserede produktionsprocesser og internet-teknologier til optimering af sin egen produktion: Hos Pilz finder emneholdere automatisk den rigtige vej til næste bearbejdningsplads takket være den berøringsfrie RFID-teknologi, og maskindata indsamles og analyseres i Pilz's egen cloud. På denne måde kan tilstandsændringer og slid hurtigt opdages og stilstandsperioder reduceres.

Security og Standards er udfordringer
Pilz kender de udfordringer, som IT-sikkerheden stilles overfor ved en produktion, der er komplet integreret i netværk. Derfor har automatiseringsvirksomheden investeret i en omfattende Security-infrastruktur til overvågning af al datatrafik. Hertil hører også et selvstændigt computercenter, der opfylder de nyeste standarder. En permanent analyse af protokoldata og alle andre data gør det muligt at registrere uregelmæssigheder tidligt. Derudover er der installeret forskellige firewall-systemer for de enkelte produktionsområder, hvilket bevirker, at det nødvendige sikkerhedsniveau kan fastlægges individuelt for hver enkelt zone. Udfald og sikkerhedsrisici forhindres, og den eksisterende knowhow beskyttes.
"Industrie 4.0 stiller maksimale krav til en ansvarlig håndtering af data. Derfor er automatiserede systemers kapacitet afhængig af Safety og Security", forklarede Günther H. Oettinger.

"Den tiltagende integration i netværk og internettets indtog i fabrikshallerne er en proces, som skal klares trinvist", fortalte Renate Pilz. Det viser de aktuelle diskussioner om de nødvendige standarder. "Industrie 4.0 har behov for pålidelige, internationale standarder, også for Security, ellers kan løsningerne ikke gennemføres i praksis. Som "ambassadør for sikkerhed" ser Pilz det som en vigtig opgave i de kommende år, der skal klares af erhvervsliv og politik i fællesskab", sagde bestyrelsesformanden henvendt til EU-kommissæren.
 

"Pilz har fingeren på pulsen i udviklingen": EU-kommissær Günther H. Oettinger (i midten) og Guido Wolf (medlem af landdagen) (til venstre) fik hos automatiseringsvirksomheden Pilz informationer om situationen for Industrie 4.0 i de mellemstore virksomheder. Lucas Fischer (til højre), studerende hos Pilz ved Duale Hochschule Baden-Württemberg i faget elektroteknik, viser EU-kommissæren, hvordan komplette anlæg i dag med software fra Pilz kan styres sikkert via tablet.
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: