Danmark | dansk

Ostfildern, 1. okt. 2015

Værdiorienteret tilgang giver succes – værdier skaber fremtid

2015 er særligt mindeværdigt for Pilz: - Åbning af det første produktionssted uden for Europa i kinesiske Jintan - Nybyggeriet Peter Pilz produktions- og logistikcenter i Ostfildern og udvidelse til Pilz Campus - Det nye logo fremhæver visuelt positionen som udbyder af komplette løsninger til sikkerhed og automatisering. - Pilz introducerer sin egen webbaserede visualiseringssoftware PASvisu på markedet - Antallet af medarbejdere kommer i år for første gang over 2000. Hos Pilz tyder alt altså på vækst. Basis for dette er værdier og grundlæggende overbevisninger.

Ligesom sameksistensen i det civile liv er præget af fælles regler og adfærdskonventioner, hviler fællesskabet i virksomheden også på et traditionelt værdigrundlag. Hos Pilz stammer disse fra de kristne rødder. Til de praktiserede værdier hører gensidig respekt, ærlighed og åbenhed, loyalitet og pålidelighed samt hjælpsomhed og flid. Idealet er tanken om den virksomhedsmæssigt ansvarligt tænkende og handlende medarbejder. Som familievirksomhed definerer Pilz sig gennem sine medarbejdere. Virksomhedens adfærd på markedet og over for kunderne er præget af tillid, pålidelighed og mod.

Tillid er pligt
Produkter og løsninger fra Pilz har i mange år sørget for, at mennesker er sikre og beskyttet mod fare overalt, hvor der kan forekomme farebringende bevægelser og hændelser i fabrikshaller, som f.eks. presser og CNC-maskiner, eller i offentligt tilgængelige områder i forbindelse med tovbaner samt i forlystelsesparker og teatre, inden for jernbaneteknik og i store bygninger. Forudsætningen for dette er tillid til teknikken fra Pilz, og det er en stor forpligtelse.

Mod til innovation
Pilz tilbyder komplette automatiseringsløsninger med kernekompetence inden for sikkerhed – fra sensorteknologi over styring til aktuatorteknologi. Derfor suppleres porteføljen fra i år med skræddersyet visualisering.

Med den webbaserede visualiseringsløsning PASvisu har brugeren overblik over den komplette automatisering. Anvendelsen af denne webbaserede softwareløsning åbner nye muligheder i forbindelse med maskinbetjening, overvågning, analyse og vedligeholdelse. Det afgørende for en visualiseringsløsnings ydeevne er dens integration i et anlægs styringskoncept. Netop denne filosofi har været pejlemærke for os siden starten på udviklingen af PASvisu i 2012: Brugere af Pilz-styringsløsninger har i forbindelse med visualiseringsopgaver adgang til maskinstyringens komplette databeholdning og kan dermed foretage komplet betjening, diagnosticering og overvågning af anlæg.

Som alle andre kerneprodukter har Pilz også udviklet PASvisu komplet inhouse: Med et team af udviklere og ingeniører fra Ostfildern og fra softwareudviklingscentret i Cork i Irland. Sådanne omfattende, selvstændige produktudviklinger kræver ud over kompetence og de nødvendige ressourcer først og fremmest mod. Mod fordi der på trods af al planlægning og alle prognoser ikke er nogen garanti for succes. En produktnyhed er nemlig kun en innovation, hvis den accepteres af markedet. Det at være førende inden for et teknologisk område er ikke nok til at give en virksomhed succes. Glæden ved teknik og innovation hos Pilz ansporer dette mod til innovation.

Industrie 4.0 kræver pålidelighed
I de seneste årtier har Pilz gennem udviklingen af nye produkter, implementering af applikationer og aktiv deltagelse i mange standardiseringsorganer opbygget en stor mængde knowhow, der hjælper med til at klare fremtidens udfordringer, nemlig Industrie 4.0.

Udviklingen sker trinvist. Dem, der kan huske sammensmeltningen af mekanik og elektronik, ved, at det ikke forløb uden problemer og gensidige forbehold. Det samme vil ske i forbindelse med Industrie 4.0. De aktuelle diskussioner om de nødvendige standarder viser, at den tiltagende integration i netværk og internettets indtog i fabrikshallerne er en besværlig proces.

Pilz har fra 80'erne og 90'erne til i dag i høj grad præget standardiseringen inden for maskinsikkerhed og har skrevet industrihistorie, hvilket også bekræftes af uafhængige kilder.

Sammen klarer vi Industrie 4.0
Pilz vil med tillid, pålidelighed og mod også aktivt præge fremtiden, når det drejer sig om Industrie 4.0. Gennem deltagelsen i den tyske forbundsregerings forskningsunion har vores mellemstore virksomhed præget Industrie 4.0 fra starten. Her, i det centrale forskningspolitiske rådgivningsorgan, som direktøren og medejeren Susanne Kunschert blev udnævnt til i 2010, blev fremtidsprojektet Industrie 4.0 skabt. Pilz har med succes arbejdet for, at sikkerhed er forankret som succeskritisk faktor for Industrie 4.0 i de anbefalinger, der er overgivet til den tyske forbundsregering. I dag og i fremtiden arbejder vi i organer som alliancen Industrie 4.0 i delstaten Baden-Württemberg og forskningsplatformen SmartFactory KL på at skabe fælles, praktisk gennemførlige standarder – og altid med inddragelse af Safety og Security.

Pilz kender den nødvendige proces til udarbejdelse af sådanne standarder: Virksomheden har været med til at udforme og præge denne proces i forbindelse med maskinsikkerhed både i starten og i de derpå følgende årtier. I dag kan brugere og maskinproducenter have tillid til etablerede standarder og direktiver. Det er Pilz stolt af. Det er nemlig en uvurderlig værdi i vores moderne industrisamfund.  

Denne standardiseringsproces er også nødvendig for Security. Industrie 4.0 har behov for pålidelige standarder for Security, ellers kan løsningerne ikke gennemføres i praksis. Som ambassadør for sikkerhed ser Pilz dette som en vigtig opgave i de kommende år, som vi skal klare i fællesskab.

Giv plads til værdier
Automatiseringsmarkedet er yderst levende og kræver af virksomheder som Pilz, at de hele tiden udvikler sig. Fælles værdier som tillid, pålidelighed og mod samt en dertil passende ledelseskultur kræver frirum, både intellektuelt og fysisk, før de kan udfolde sig og udleves.

Og dette frirum har Pilz skabt med det nye Peter Pilz produktions- og logistikcenter. Ambitionen var at opføre en bygning, der opfylder både nuværende og fremtidige krav til teknik og miljø. Pilz ønsker at skabe et godt klima, både hvad angår beskyttelsen af miljøet, naboerne i det tilstødende boligområde og industriområdet samt internt hos Pilz. I det nye produktions- og logistikcenter skal alle føle sig godt tilpas, både medarbejdere og gæster.

Bygningen er blot en materiel ting. Det er menneskene, der fylder bygningen med liv og giver den betydning. Ud fra denne idé opstod også Pilz Campus sammen med det nye produktions- og logistikcenter. Produktion og produktionsnære afdelinger under samme tag, alle andre afdelinger på samme område: Flytningen af produktionen med varemodtagelse, forsendelse og lager til den nye bygning forøger og forbedrer samtidig arbejdsmiljøet for de andre afdelinger, især udviklingsafdelingen, der har fundet plads i den gamle produktionsafdeling til deres laboratorier og kontorer.

Campus med korte afstande
Denne nærhed og den heraf resulterende kvalitet i samarbejdet på campus med de korte afstande kan der næppe sættes tal på. Alle afdelinger får hele tiden tilbagemeldinger om deres arbejde, og der opstår en gensidig forståelse for andres arbejde. Gennemsigtigheden øges. Der bliver færre gnidninger mellem de enkelte grupper. Afstandene er altså ikke kun fysisk, men også psykisk kortere. Vi har altså skabt nogle forhold her, der simpelthen er gode. Pilz kan på denne måde give sine medarbejdere plads til med grundlag i Pilz-værdierne at arbejde sammen på den måde, som vi fra Schwaben er kendt for.

At dette værdisæt kan betale sig økonomisk, ses på vores virksomheds økonomiske udvikling: I de første tre kvartaler kunne Pilz fuldt ud nå sin forventede omsætning, således at virksomheden for 2015 forventer en lige så god vækst som i 2014. Også når det gælder antallet af medarbejdere fortsætter Pilz væksten og når i år for første gang op på mere end 2000 medarbejdere. Værdier skaber fremtid!
 

Kontaktoplysninger

Martin Kurth
Erhvervs- og fagpresse
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-158
E-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Fagpresse
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-7009
E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Presse
Østrig
Telefon: +43 1 7986263-13
E-mail: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Presse
Schweiz
Telefon: +41 62 88979-33
E-mail: m.bernasconi@pilz.ch

Renate Pilz, bestyrelsesformand for Pilz GmbH & Co. KG
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: