Danmark | dansk

Ostfildern, 1. okt. 2015

Pilz skaber forudsætningerne for yderligere vækst med nye produktionssteder – eksemplarisk produktion i eksemplariske Baden-Württemberg

Dirk Sonder, Senior Vice President Production, Pilz GmbH & Co. KG Med det nye Peter Pilz produktions- og logistikcenter udvider Pilz ikke kun sit produktionsareal i hovedafdelingen i Ostfildern: Det fleksible og produktionstilpassede haldesign, energieffektiviteten, den integrative udformning af processerne og arbejdsmiljøet samt den konkrete tilpasning til Industrie 4.0 skaber forudsætningerne for virksomhedens fortsatte vækst.

Med det nye Peter Pilz produktions- og logistikcenter udvider Pilz ikke kun sit produktionsareal i hovedafdelingen i Ostfildern: Det fleksible og produktionstilpassede haldesign, energieffektiviteten, den integrative udformning af processerne og arbejdsmiljøet samt den konkrete tilpasning til Industrie 4.0 skaber forudsætningerne for virksomhedens fortsatte vækst.

Det nye Peter Pilz produktions- og logistikcenter er en del af det efterhånden verdensomspændende netværk af Pilz-produktionssteder. Ud over hovedafdelingen producerer Pilz også i franske Betschdorf og fra sommeren 2015 også i Jintan i Kina. På alle produktionssteder anvendes der de samme produktionsstandarder og -processer samt de samme maskiner. Dette sikrer produkternes konstant høje kvalitet og letter både det internationale samarbejde med kunder og det interne samarbejde.

I det nye produktions- og logistikcenter i Ostfildern skal der frem for alt fremstilles nye og mere komplekse produkter, bl.a. PLC-styringer til det Industrie-4.0-kompatible automatiseringssystem PSS 4000, sensorer som det sikre 3D-kamerasystem SafetyEYE og moduler til den sikre drevteknik Pilz Motion Control. For at skabe såvel kommunikativ som fysisk nærhed både i og uden for produktionen og accelerere produktionsprocessen er produktionen inklusive vareindgang og forsendelse samt alle produktionsnære afdelinger som produktionsteknik, informationsteknologi, kvalitetsstyring og indkøb placeret her. Derudover har også uddannelsesværkstedet og bedriftsrådet fået plads i den nye bygning.

Integrativt, energieffektivt og produktionstilpasset
Efter det første spadestik d. 28. april 2014 blev produktions- og logistikcentret færdigbygget i løbet af 16 måneder. Omkostningerne var på ca. 20 mio. euro. Med sine 6.900 m2 produktionsareal og ca. 4.000 m2 kontorareal har bygningen tilstrækkelig plads til 390 medarbejdere. Hver dag fremstilles der her gennemsnitligt ca. 2.200 relæer, styringer, sensorer og drevteknik-produkter.
Det nye center blev bygget med henblik på den planlagte vækst hos Pilz og med hensyntagen til de nyeste standarder inden for energieffektivitet, logistikforløb og støjbeskyttelse. Det skaber harmoni mellem energimæssig effektivitet, moderne fremstillingsprocesser ud fra lean-principperne og ergonomi på arbejdspladsen.

Familievirksomheden besluttede sig bevidst for at udvide i hovedafdelingen i Ostfildern. Både for at bevare den fysiske nærhed til de andre afdelinger i virksomheden og for stadig at være en pålidelig partner for regionen. Der foregik en tæt afstemning under planlægningen og en livlig udveksling af informationer med byen Ostfildern samt lokale beboere og virksomheder i industriområdet "Schwarze Breite". For at minimere støjemissionen for de lokale beboere blev der lagt stor vægt på den størst mulige afstand til boligområdet. Trafikafviklingen for varekørsel er derfor blevet lagt bag bygningen.

Fra planlægningens begyndelse blev medarbejderne også inddraget i udformningen af produktion og kontorarealer. Arbejdsmiljøet i produktionsområdet blev optimeret i interdisciplinære workshops sammen med afdelingen for produktionsteknik og produktionsmedarbejderne for at skabe effektive og ergonomiske produktionsprocesser. Også på kontorerne sørger klimatiserede lokaler, et avanceret akustikkoncept med lydabsorbenter samt rumopdelere med transparent struktur og gulvvarme for et behageligt arbejdsklima.

I den nye bygning fokuseres der på energieffektivitet: Det nye energikoncept blev konciperet med hensyntagen til de strengeste, økologiske standarder. I det nye Peter Pilz produktions- og logistikcenter anvendes der overfladenær geotermisk energi, dvs. jordvarme, til opvarmning af bygningen. I forhold til almindelig gasvarme sparer det mindst 150 tons CO2 om året. Anvendelsen af geotermisk energi samt en højeffektiv bygningsisolering sikrer et lavt energiforbrug. Et avanceret system til varmegenvinding reducerer forbruget yderligere.

Ud over opfyldelsen af økologiske standarder har familievirksomheden også sat sig høje mål, hvad angår produktionsteknikken: Placeringen af hele produktionen på kun et niveau hjælper med at optimere varestrømmen.
I flere planlægningsvarianter kunne der skabes en hal næsten uden søjler. Den statiske udfordring var her bl.a. at udvikle betonspærfag med en spændvidde på mere end 30 meter til tagkonstruktionen. Reduktionen af antallet af bærende søjler i produktionshallen fra 48 til 8, som herved blev mulig, giver maksimal rumlig fleksibilitet. På denne måde blev der skabt en "foranderlig fabrik", som gør det muligt at reagere hurtigt på ændrede krav. Et galleri, der går langs vest- og sydsiden, sikrer alle besøgende et godt overblik over hele produktionen og forhindrer fejl i produktionen under den igangværende drift.

Produktionsteknikkens tætte, fysiske tilknytning til produktionen samt en fælles areal- og infrastrukturudnyttelse af vareindgang og -udgang optimerer desuden samarbejdet mellem produktionsenhederne.

Orientering efter medarbejdernes og kundernes behov
Produktionslayoutet, der fra starten blev udviklet sammen med medarbejdere og eksterne specialister i workshops, følger lean-principperne og orienterer sig efter stigende krav på markedet. Placeringen af de enkelte produktionsenheder i U-form, accelererer ikke kun vare- og informationsstrømmen, men afkorter også gennemløbstiderne og dermed hele leveringskæden frem til kunden. En fysisk adskillelse af produktionen i "populære" og "eksotiske" produkter accelererer fremstillingsprocessen yderligere.

Eftersom Pilz lægger stor vægt på at udvikle og fremstille sine produkter internt, testes prototyper lokalt. Til dette formål er der en "fabrik i fabrikken", den såkaldte PT-fabrik, til rådighed. Den kopierer alle maskiner og processer i et mindre format og forhindrer dermed afbrydelser i seriefremstillingsprocessen. Her testes nye produktionsprocesser til alle produktionssteder, og eksisterende processer optimeres løbende.

For at kunne reagere fleksibelt på individuelle kundeønsker har bygningen ekstra arealer til rådighed til systemmontering. Her samler man ikke kun, men programmerer også komplette systemer, som f.eks. automatiseringssystemet PSS 4000, og kan på denne måde levere "ready to use" til kunden. Pilz understreger dermed sin ambition om at være komplet udbyder af automatisering. Som en konsekvens af dette øges kravene til medarbejderne også. Ud over montage vil opgaverne bestå af konfektionering og programmering af de komplette systemer.

Industrie 4.0 i produktionen
Med den tiltagende integration af maskiner og infrastruktur i netværk med brug af IT-teknologier inden for produktionen indfrier Pilz sine ambitioner om også at være teknologisk førende inden for sin egen produktion. I overensstemmelse med Industrie 4.0 er der blevet skabt den nødvendige infrastruktur til intelligent produktion, og elementer fra Industrie 4.0 er blevet implementeret tidligt. Der anvendes allerede en intelligent emnetransport, som er udviklet internt i virksomheden. Den accelererer og letter f.eks. bestykning og lodning af printplader. Emneholderen finder automatisk via en indbygget RFID-chip vej fra bølgelodning til montageenhed.

Produktionen er hos Pilz forbundet i netværk med de foregående og efterfølgende processer og forløb. F.eks. registreres bestillinger i webshoppen på Pilz-webstedet direkte og automatisk i SAP og overføres herfra direkte til produktionsplanlægningen. Dermed udelukkes forsinkelser og fejl pga. mediebrud og interfaceproblemer.

I de kommende måneder vil Pilz fortsætte implementeringen af den intelligente produktion skridt for skridt: Maskindata indsamles og bearbejdes målrettet til produktionsstyringen. Ved at analysere dataene fås der vigtige informationer om tilstandsændringer og slid på maskinerne. På denne måde kan der foretages forebyggende vedligeholdelse. "Predictive Maintenance" forhindrer fejl og stilstandsperioder. I 2016 implementeres der også lagring af de mest aktuelle arbejdsdokumenter i en Pilz Cloud. Alle data og dokumenter foreligger derefter i realtid i en aktuel udgave og kan downloades overalt i produktionen via mobile enheder.

Pilz kender de udfordringer, som IT-sikkerheden stilles overfor ved en produktion, der er komplet integreret i netværk. Derfor investerer Pilz i en omfattende Security-infrastruktur til overvågning af al datatrafik. Hertil hører også et selvstændigt computercenter, der opfylder de nyeste standarder. En permanent analyse af protokoldata og alle andre data muliggør tidlig registrering af uregelmæssigheder. Derudover er der installeret forskellige firewall-systemer for de enkelte produktionsområder, hvilket bevirker, at det nødvendige sikkerhedsniveau kan fastlægges individuelt for hver enkelt zone. Udfald og sikkerhedsrisici forhindres, og den eksisterende knowhow beskyttes.

"Pilz Denkfabrik 4.0"
Også det for Industrie 4.0 så vigtige samarbejde mellem afdelingerne informationsteknologi og produktionsteknik har topprioritet hos Pilz. I en særligt indrettet "Pilz Denkfabrik 4.0" mødes medarbejdere fra produktion og IT og får de nødvendige ressourcer til at planlægge og implementere projekter i forbindelse med Industrie 4.0. Ud over deltagelsen i forskningsunionen og forskningsplatformen SmartFactory KL understreger Pilz med det nye produktions- og logistikcenter sin rolle i Industrie 4.0: Industrie 4.0 er hos Pilz ikke kun et fremtidsprojekt, men har holdt sit indtog i produktionsprocessen.


Data og fakta om den nye bygning
Navn: Peter Pilz produktions- og logistikcenter
Placering: Ostfildern
Størrelse: 13.500 m2 (6.900 m2 produktionsareal, 4.000 m2 kontorareal, 2.600m2 øvrigt areal bl.a. til udvidelser)
Byggetid: 16 måneder
Byggeomkostninger: 20 mio. euro
Etablerede afdelinger: Produktion, produktionsteknik, informationsteknologi, kvalitetsstyring, indkøb og uddannelsesværksted samt bedriftsråd
Medarbejdere: 390 (ansatte efter komplet færdiggørelse)


Værd at vide om bygningen:
– Miljøvenligt energikoncept med geotermisk energi, højeffektiv bygningsisolering og avanceret system til varmegenvinding
– Fleksibelt produktions-layout takket være arkitektonisk åbent konstrueret hal næsten uden søjler
– Ergonomisk arbejdsmiljø i produktion og kontorlokaler
– Placering af de enkelte produktionsenheder i U-form accelererer vare- og informationsstrøm
– Optimeret til Industrie 4.0: Intelligente emneholdere, forbundet i netværk med de foregående og efterfølgende processer, Pilz Denkfabrik 4.0
– "Fabrik i fabrikken" (PT-fabrik) for at teste nye produkter og optimere de eksisterende
 

Kontaktoplysninger

Martin Kurth
Erhvervs- og fagpresse
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-158
E-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Fagpresse
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-7009
E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Presse
Østrig
Telefon: +43 1 7986263-13
E-mail: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Presse
Schweiz
Telefon: +41 62 88979-33
E-mail: m.bernasconi@pilz.ch
 

Dirk Sonder, Senior Vice President Production, Pilz GmbH & Co. KG
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: