Danmark | dansk

Ostfildern, 1. okt. 2015

Udvidelse af hovedafdeling til Pilz Campus – Renate Pilz: "Værdier skaber fremtid." Peter Pilz produktions- og logistikcenter åbnet

Automatiseringsvirksomheden Pilz har i hovedafdelingen i Ostfildern åbnet Peter Pilz produktions- og logistikcentret. Nybyggeriet med et samlet areal på ca. 13.500 m2 er med sine 20 millioner euro den største enkeltinvestering i familievirksomhedens historie. Dermed øger virksomheden ikke kun sit produktionsareal med 50 procent, men udvider også sin hovedafdeling til Pilz Campus.

Peter Pilz produktions- og logistikcentret er opført i løbet af 16 måneder. Bygningen har med sine 6.900 m2 produktionsareal, ca. 4.000 m2 kontorareal og 2.600 m2 øvrigt areal plads til 390 medarbejdere. Her findes ud over produktion og logistik også alle produktionsnære afdelinger, bl.a. produktionsteknik, informationsteknik, kvalitetsstyring og indkøb samlet under ét tag.

"Vi er utroligt glade for, at vi kan investere her i hovedafdelingen og på denne måde fortsætte vores vækst. For det første fordi vi er meget knyttede til regionen. For det andet udvider vi hovedafdelingen til Pilz Campus, hvor alle afdelinger arbejder tæt og godt sammen til fordel for vores kunder. Dette samarbejde er vigtigt for successen i vores familievirksomhed", forklarede Renate Pilz i anledning af den festlige åbning foran ca. 200 gæster.

"Denne campus tydeliggør, at værdier skaber fremtid", fremhævede Renate Pilz. "Tillid, pålidelighed og mod til innovation er vigtige succesfaktorer hos Pilz." Forud for den officielle åbning blev der den 26. september 2015 afholdt en medarbejderfest med indvielse af bygningen.

I den nye produktionsafdeling producerer Pilz relæer, styringer og drevteknik til sikkerhed og automatisering. Disse anvendes ikke kun i fabrikshaller til f.eks. presser, værktøjsmaskiner og industrirobotter, men også inden for jernbaneteknik, til bygningsautomatisering og til styring af tovbaner f.eks. på Sukkertop-banen i Rio de Janeiro og i kørende forlystelser som på Wiener Prater.

Foranderlig fabrik
I den nye bygning lægger Pilz stor vægt på et ergonomisk arbejdsmiljø til medarbejderne og et fleksibelt produktions-layout. Arbejdsmiljøet i produktionen blev derfor allerede i planlægningsfasen optimeret i interdisciplinære workshops sammen med afdelingen for produktionsteknik og produktionsmedarbejderne for at skabe effektive og ergonomiske produktionsprocesser. På kontorerne sørger klimatiserede lokaler, et avanceret akustikkoncept med lydabsorbenter samt rumopdelere med transparent struktur og gulvvarme for et behageligt arbejdsklima.

Også temaet økologi spiller en vigtig rolle på samme måde som ved de andre bygninger på Pilz Campus: Overfladenær geotermisk energi, højeffektiv bygningsisolering samt varmegenvinding giver en høj energieffektivitet og en lav CO2-emission.

I den arkitektonisk åbent konstruerede hal næsten uden søjler kan produktionsprocesserne udformes optimalt og fleksibelt. De enkelte produktionsenheder er placeret i U-form for at sikre en hurtig vare- og informationsstrøm.

Industrie 4.0: Pilz satser på netværk
Denne informationsstrøm er hos Pilz præget af Industrie 4.0: Produktionen er hos Pilz forbundet i netværk med de foregående og efterfølgende processer og forløb. Også i den hidtidige produktion er der anvendt IT-understøttede produktionsprocesser, som f.eks. en intelligent, RFID-understøttet emneholder. Denne er videreført og suppleres nu trin for trin. I Ostfildern optimerer Pilz produktionsstyringen ved hjælp af en målrettet indsamling og bearbejdning af maskindata. Det forhindrer fejl og stilstandsperioder. Arbejdsdokumenter gemmes fremover i en Pilz Cloud for hele tiden også at være aktuelle og blive vist i realtid på mobile enheder. Andre konkrete tiltag med forbindelse til IT og produktion opstår i "Pilz Denkfabrik 4.0": Eksperter inden for IT og produktionsteknik stiller her ressourcer til rådighed til implementering af Industrie 4.0 hos Pilz.
 

Kontaktoplysninger

Martin Kurth
Erhvervs- og fagpresse
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-158
E-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Fagpresse
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-7009
E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Presse
Østrig
Telefon: +43 1 7986263-13
E-mail: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Presse
Schweiz
Telefon: +41 62 88979-33
E-mail: m.bernasconi@pilz.ch
 

Med det nye Peter Pilz produktions- og logistikcenter udvider Pilz hovedafdelingen i Ostfildern til Pilz Campus. I produktionsafdelingen implementerer Pilz den intelligente produktion i overensstemmelse med Industrie 4.0.
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: