Danmark | dansk

, 12. nov. 2014

MEYER WERFT anvender sikkerhedsløsning fra Pilz

MEYER WERFT i Papenburg har udstyret deres lasersvejselaboratorium for højeffektiv lasersvejseteknik med en sikkerhedsløsning fra automatiseringssystemet PSS 4000, den sikre sensorteknologi PSEN samt betjenings- og signalmoduler fra Pilz. Sammen med beskyttelsesdørssystemet PSENsgate og driftstypevælgeren PITmode styrer og overvåger PSS 4000 samtlige sikkerhedsfunktioner i lasersvejselaboratoriet og opfylder dermed de højeste sikkerhedskrav indtil Performance Level e samt sikkerhedsintegritetsniveau 3.

Ud over den grundlæggende passive sikkerhed overtager styringen PSSuniversal PLC fra automatiseringssystemet PSS 4000 overvågningen af alle sikkerhedsrelevante signaler fra kontakterne, laseren, robotten og laboratorievinduet. Derudover overvåges lasersvejselaboratoriets adgangsområde af beskyttelsesdørssystemet PSENsgate samt driftstypevælgeren PITmode, der gør det muligt for autoriserede personer at udføre betjening og styring i forskellige driftstyper.
"Den komplette og fleksible sikkerhedsløsning fra Pilz muliggør alle aktuelle og fremtidige laserapplikationer", forklarer Frank Boekhoff, leder af fagområdet sammenføjningsteknik i afdelingen forskning og udvikling på MEYER WERFT.

Kontaktperson:

Martin Kurth
Erhvervs- og fagpresse
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-158
E-mail: m.kurth@pilz.de


Sabine Karrer
Fagpresse
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-7009
E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Presse
Østrig
Telefon: +43 1 7986263-13
E-mail: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Presse
Schweiz
Telefon: +41 62 88979-33
E-mail: m.bernasconi@pilz.ch

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: