Danmark | dansk

Ostfildern, 11. nov. 2014

Den nye web-baserede visualiseringssoftware PASvisu fra Pilz – fuldt overblik over automatisering

Med den web-baserede visualiseringssoftware PASvisu markedsintroducerer Pilz en effektiv og samtidig let håndterbar software til betjening og overvågning. Den platformuafhængige visualisering, som virksomheden selv har udviklet, bygger på de nyeste web-teknologier som HTML5, CSS3 og JavaScript. PASvisu er intuitiv at betjene og giver designmæssig frihed til projekter: Med denne software har brugere af Pilz-styringsløsninger komplet overblik over anlæg. Med PASvisu understreger Pilz sin ambition om at være en komplet udbyder af sikker automatisering.

Visualiseringssoftwaren gør det muligt helt enkelt at oprette og konfigurere visualiseringsprojekter via PASvisu Builder.

Takket være adgangen til alle data i et automatiseringsprojekt inklusive alle procesvariabler og OPC-navneområder bortfalder den manuelle indtastning samt tilknytning af variabler med risiko for fejl. Dermed kan der f.eks. også udlæses informationer som projektets kontrolsum og hovedmodulets firmwareversion.

Individuel visualisering med felter

Formater, der kan vælges via CSS3, sikrer et standardiseret udseende i hele projektet med blot et klik. Fordefinerede grafiske indtastnings- og visningselementer, såkaldte felter, har allerede alle relevante egenskaber som f.eks. præfiks, suffiks og fejlstatus. Manuel oprettelse og gruppering af enkelte elementer bortfalder. Felterne placeres ganske enkelt ved hjælp af drag'n drop på projekteringssiden og fyldes med de passende data. Allerede når variabelnavnet indtastes, filtreres variablen ud og knyttes samtidig til feltet. På denne måde kan projekter bearbejdes hurtigt og fejlfrit.

Grafisk moduldiagnose og simulering

Også andre informationer, som skal bruges i visualiseringsprojektet, bearbejdes automatisk. Derudover synkroniseres ændringer automatisk i automatiseringsprojektet og vises i PASvisu Builder. Ved hjælp af den automatiske synkronisering arbejder brugerne altid med den nyeste udgave af projektet.

Ud over online-simulering er der også mulighed for offline-simulering: Når der ikke er adgang til styringen, letter offline-simulering projekteringen ved hjælp af en særlig offline-variabel-editor, hvormed værdier kan indstilles og vises.

Fjernadgang via web

PASvisu anvender aktuelle standardiserede internetteknologier som HTML5, CSS3 og JavaScript.

Med JavaScript kan visualiseringsprojekter udvides funktionelt: Der er fordefinerede JavaScripts til rådighed til beregninger og skaleringer. Dermed afkorter brugerne udviklingstiden betydeligt og sparer omkostninger.

Ved at bruge HTML5 kan adgangen ske på tværs af forskellige platforme og via næsten alle enheder som f.eks. pc'er, tablets og smartphones i den pågældende web-browser. Dette letter f.eks. fjernservice, der er afhængig af ægte client-server-funktionalitet. Dermed kan fjernservicen udføres adskilt fra betjeningen på stedet, hvilket bidrager til at reducere stilstandstiderne.

Kontaktperson:

Martin Kurth
Erhvervs- og fagpresse
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-158
E-mail: m.kurth@pilz.de


Sabine Karrer
Fagpresse
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-7009
E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Presse
Østrig
Telefon: +43 1 7986263-13
E-mail: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Presse
Schweiz
Telefon: +41 62 88979-33
E-mail: m.bernasconi@pilz.ch

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: