Pilz på Automatica 2014 (hal A4, stand 441) – i Robot Safety's tjeneste

Sikkert menneske-robot-samarbejde: Pilz hjælper brugerne med en portefølje af serviceydelser, der er tilpasset til et robotsystems forskellige livsfaser.

Ostfildern,

På messen Automatica 2014 viser Pilz, den komplette udbyder af sikker automatisering, serviceydelser samt produkter og systemer til sikre robotapplikationer. Ud over løsninger, som allerede fås i dag, præsenterer Pilz sammen med Fraunhofer IFF, hvordan man ved hjælp af taktile sensorer i nærmeste fremtid kan garantere menneskers sikkerhed.

"Robotapplikationers effektivitet øges, jo tættere mennesker og maskiner kan samarbejde. Samtidig stiller dette også højere krav til sikkerheden. Her kræver hver applikation en selvstændig sikkerhedsteknisk betragtning" forklarer Thomas Pilz, administrerede direktør og indehaver af Pilz GmbH & Co. KG. For at kunne dokumentere det nødvendige sikkerhedsniveau skal den komplette sikkerhedsfunktion, fra sensor over logik til aktuator, tages i betragtning. Alle disse faktorer skal indgå i et koordineret samspil for at garantere en robotapplikations sikkerhed.

Hovedpunktet for Pilz på messen Automatica 2014 (03.-06.06.2014 i München) er serviceydelsesprogrammet for Robot Safety: Virksomheden hjælper brugerne med en portefølje af serviceydelser, der er tilpasset til et robotsystems forskellige livsfaser: fra procesanalyse over risikovurdering til CE-mærkning. Serviceprogrammet afrundes af et særligt kursustilbud om emnet Robot Safety.

I München præsenterer Pilz for det første komponenter og systemer, der kan bruges til at implementere menneske-robot-applikationer. Hertil hører sikre styringssystemer og sikker sensorteknologi, som f.eks. 3D-kamerasystemet SafetyEYE, hvormed arbejdsområder, hvor menneske og maskine samarbejder, også kan overvåges sikkert uden afskærmninger.

For det andet viser automatiseringsvirksomheden nye veje til, hvordan menneske og robot i nær fremtid kan arbejde endnu tættere og sikrere sammen. I München informerer Pilz for første gang om forskningssamarbejdet med Fraunhofer IFF fra Magdeburg. Samarbejdet fokuserer på forskningen i taktile sensorsystemer til sikker kollisionsregistrering hos servicerobotter. På Automatica præsenterer Pilz for første gang en prototype fra projektet til industriel brug.

Pilz udstiller i området service-robotteknik i hal A4 på stand 441.

Du finder yderligere oplysninger under https://www.pilz.com/de-DE/de/company/news/schedules/articles/07239